Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Skylt ombord på flygplan.

 

Nytt & aktuellt

UD:s avrådan från resor pga covid-19 upphör

Senast uppdaterad 24 sep 2021

Den 1 oktober 2021 upphör UD:s avrådan från icke nödvändiga resor till följd av covid-19-pandemin. Det gäller resor till alla länder. Fram till dess avråder UD från icke nödvändiga resor till bl.a. alla länder i Afrika.

UD poängterar att det dock vilar ett stort ansvar på den som reser efter den 30 september och uppmanar resenärer att sätta sig in i lokala förhållanden och restriktioner.

På sidan Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset finns mer information från UD, plus länkar till relevant information från andra organisationer och myndigheter.

Sedan 23 september 2021 avråder UD från icke nödvändiga resor till Mtwara-regionen i sydöstra Tanzania med anledning av förändringar i säkerhetsläget. Avrådan gäller tills vidare.Inga plastpåsar

1 jun 2019

Från och med i dag har Tanzania ett förbud mot plastpåsar. Det innebär att både Tanzania och Kenya nu har sådana förbud. Lämna därför påsar av typen matkasse, soppåse/skräppåse och liknande hemma, oavsett hur praktiska de är att förvara smutsvätt, skor m m i. Din återförslutbara påse för vätskor på flyget är okay att ta med.Reseinformation om Kenya

16 jan 2019

UD har inte ändrat sina reserekommendationer (sin sedan tidigare gällande avrådan från resor till vissa delar av Kenya) med anledning av händelserna i Nairobi i går och i dag.

UD och ambassaden uppmanar svenskar att hålla sig informerade om händelseutvecklingen i landet genom radio, TV, ambassadens hemsida och andra tillgängliga informationskanaler.

Följ ambassadens reseinformation om säkerhetsläget i Kenya: Reseinformation om KenyaLägre moms på parker i Kenya

10 dec 2016

Från 1 november 2016 befrias parkentréavgifterna ("inträdesavgifterna") för de kenyanska parker som administreras av parkmyndigheten KWS från lokal moms, VAT. Det innebär sänkta parkentréavgifter, vilket ska återspeglas i priset på din resa.

Sänkningen gäller inte parkentréavgifter för Masai Mara National Reserve, som inte administreras av KWS.

Sänkningen har gjorts för att öka de kenyanska parkernas konkurrenskraft gentemot parker i andra afrikanska länder, inte minst Tanzania. De kenyanska parkentréavgifterna är dock också efter sänkningen förhållandevis höga.

KWS om sänkningen av avgifterna (på engelska)Ny moms på turism i Tanzania

27 jun 2016

Från halvårsskiftet 2016 inför Tanzania 18 % moms på vissa tjänster inom turismen som tidigare har varit momsfria, bl a landtransporter, parkentréavgifter och guidning. Höjda priser på researrangemang i Tanzania är därmed att vänta.

Momsen presenterades för två veckor sedan i regeringens budgetförslag. Den tanzaniska turistnäringen har sedan dess försökt stoppa införandet, men regeringen går vidare och inför momsen med i stort sett omedelbar verkan.

Safari Patrol beklagar både momsen i sig, som kommer att ge högre prisnivå än tidigare, och avsaknaden av framförhållning, vilket kommer att drabba resenärer och researrangörer.Kenya sänker avgifter för turister

26 jan 2016

Med början 1 februari 2016 sänks vissa avgifter i Kenya för turister. Då tas visumavgiften för barn och ungdomar under 16 år bort. Parkentréavgifterna för parkerna som lyder under Kenya Wildlife Service, KWS, får fr o m 1 juli 2016 ett tak på USD 60 per person och dag. (Masai Mara, Samburu, Shaba och Buffalo Springs, som inte administreras av KWS, omfattas ej.) Vissa andra avgifter sänks också.

Kenya har de senaste åren tappat besökare, bland annat till följd av terroristattacker som har riktats mot landet. Med avgiftssänkningen och andra åtgärder hoppas de kenyanska myndigheterna få fler besökare till landet.Visum till Kenya – manuell ansökan återupptas

Uppdatering 11 sep 2015

De kenyanska myndigheterna har problem med sitt nya e-visumsystem. Därför kommer det tills vidare att som tidigare gå att lösa visum vid ankomsten till Kenya.

Pressmeddelande 11 sep 2015 om eletroniskt visum från Kenya Tourism Board Nordic

 
30 jun 2015

Från 1 september 2015 går det inte längre att ansöka om visum vid ankomsten till Kenya.

Kenya inför från 1 juli 2015 elektroniskt visum. Under två månader kommer det som tidigare att gå att söka visum på flygplatsen vid ankomsten till Kenya eller i förväg på Kenyas ambassad här hemma, men från 1 september 2015 utfärdas endast elektroniskt visum, som löses i förväg och med cirka 7 dagars beräknad handläggningstid.

Ansök om visum här

Pressmeddelande om eletroniskt visum från Kenya Tourism Board NordicAldrig ebola i Tanzania eller Kenya

Uppdatering 14 jan 2016

Ebolautbrottet i Västafrika har klingat ut. WHO har i dag förklarat även Liberia smittfritt, utöver tidigare Sierra Leone och Guinea. WHO varnar dock för att nya ebolafall kan komma.

Ingen ebolasmitta har nu eller under utbrottet i Västafrika rapporterats från Tanzania eller Kenya i Östafrika, och det finns ingen anledning att avstå från en safariresa eller sol- och badresa till dessa länder på grund av rädsla för ebola.

Avståndet från Östafrika till de tidigare ebolaområdena i Västafrika är lika stort som från Stockholm till Kabul i Afghanistan.

Utbrottet i Västafrika

Ebolautbrottet har drabbat Liberia, Sierra Leone och Guinea i Västafrika, där cirka 28 600 insjuknade har rapporterats, av dessa 11 300 dödsfall. Utbrottet fick inte fäste utanför dessa länder. Sammanlagt 36 fall har rapporterats från sju andra länder, dit smittan fördes av resenärer, hjälparbetare m m.

Demokratiska Republiken Kongo

I augusti 2014 konstaterades ebola också i Demokratiska Republiken Kongo, som ligger närmare Tanzania och Kenya. Utbrottet var lokalt och saknade koppling till det i Västafrika.

Mer om

CDC: 2014 Ebola outbreak in West Africa, uppdateras fortlöpande

 


Brand på Seronera Wildlife Lodge

Uppdatering 13 aug 2015

Lodgens ägare planerade ursprungligen att öppna lodgen igen i oktober 2015, men öppnandet har senarelagts. Nu är planen att lodgen ska öppnas kring årsskiftet 2015/2016.

 

7 jan 2015

Seronera Wildlife Lodge i centrala Serengeti brann natten till den 7 januari. Inga gäster och ingen personal skadades, men branden orsakade sådana skador att man tills vidare inte kan hysa gäster. Företaget som driver lodgen samt berörda safariarrangörer jobbar nu för fullt med att boka om resenärer till andra boenden, bland annat till systerlodgen Lobo Wildlife Lodge.

Seronera Wildlife Lodge ligger i Seroneraområdet i centrala Serengeti National Park i norra Tanzania och öppnades 1974 som den första lodgen i parken. Den var ursprungligen statsägd, men såldes i början av 2000-talet, tillsammans med flera systerlodger, till Hotels and Lodges Tanzania Ltd. En större renovering genomfördes 2008. Lodgen har cirka 150 bäddar och har tack vare sitt centrala läge i parken och mitt i det djurrika Seroneraområdet länge varit en av de mest intressanta lodgerna i Serengeti, oavsett säsong.

Lobo Wildlife Lodge ligger i Loboområdet i norra Serengeti, cirka två timmars färd norrut från Seronera. Den öppnades ett par år efter systerlodgen i Seronera och påminner i mycket om denna och är liksom den byggd kring och på en klippa. Lobo Wildlife Lodge ligger dock högre, och i synnerhet poolområdet har härlig utsikt över savannen och soluppgången. Lodgens olika nivåer kan dock göra den svår för resenärer som har svårt för trappor.Inga tanzaniska fordon i Kenya och tvärtom

Uppdatering 19 feb 2015

Kenyanska myndigheter har i februari återinfört ett förbud för fordon med tanzaniska registreringsskyltar att hämta eller lämna turister/passagerare på flygplatser och flygfält i Kenya. Sedan tidigare finns ett förbud mot fordon registrerade i Tanzania att passera in i de kenyanska parkerna, som svar på motsvarande förbud i Tanzania mot kenyanska fordon i Tanzania.

Också skyttelbusstrafiken mellan Nairobis internationella flygplats NBO i Kenya och staden Arusha i norra Tanzania, varifrån de flesta safarier i Tanzania utgår, har påverkats – skyttelbussar registrerade i Tanzania släpps inte in på flygplatsområdet, utan skyttelbussresenärer har på egen hand fått ta sig sträckan mellan en provisorisk busshållplats utanför området och flygplatsens terminaler.

Ländernas stopp för grannlandsregistrerade fordon fördyrar safarier som besöker båda länderna. Samma lokalarangör/fordon kan inte hantera hela safarin, utan ett byte av lokalarrangör måste göras vid landsgränsen, vilket ger en merkostnad.

Stoppet gör det också krångligare och dyrare för resenärer som för att spara reskostnader vill flyga till Nairobi NBO i Kenya, i stället för direkt till Tanzania, och sedan fortsätta till Tanzania landvägen med skyttelbuss eller en tanzanisk lokalarrangör.

Tanzania och Kenya ingår (tillsammans med Uganda, Rwanda och Burundi) i Östafrikanska gemenskapen, som bland annat strävar mot att minska handelshindren mellan länderna. De aktuella fordonsförbuden går stick i stäv med detta och kan tros vara drag för att hjälpa den inhemska turismen i respektive land på traven. Just nu bokar betydligt färre turister än vanligt resor till de bådas länderna.
 


Inga drönare i parkerna

24 nov 2014

Den tanzaniska nationalparksmyndigheten Tanapa meddelar att drönare och alla slags obemannade luftfarkoster är otillåtna i nationalparkerna av säkerhetsskäl.

Den som ändå vill använda drönare kan ansöka om tillstånd hos nationalparksmyndigheten i Arusha.

Räkna inte med att tillstånd kommer att ges för annat än extra speciella ändmål, inte för att du ska kunna ta coola filmer på familjesafarin. Sådana speciella ändamål kan vara underkastade också annan tillståndsgivning och kan vara avgiftsbelagda. Det gäller exempelvis om du önskar filma kommersiellt.Utökad avrådan från resor till Kenyas norra kust

18 jul 2014

UD har uppdaterat sin avrådan från resor till bl a Kenyas norra kust. I denna utökade avrådan inkluderas öarna, bland dem Lamu, som tidigare var undantagna. UD:s nya avrådan lyder:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar.

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60km från landgränsen.

Avrådan gäller tills vidare
.

UD:s avrådan
Reseinformation om Kenya från Sveriges ambassad i Nairobi

 

Södra uppfarten ur Ngorongorokratern öppen igen

1 jul 2014

Bra! Lerai Ascent Road, den södra vägen upp ur Ngorongorokratern i norra Tanzania, är nu åter öppen för trafik, meddelar Ngorongoro Conservation Area Authority, NCAA.

Uppfartsvägen har varit stängd under cirka två år pga välbehövliga vägarbeten. Under denna tid har den östra upp- och nedfartsvägen, Lemala Descent/Ascent Road vid Ngorongoro Sopa Lodge, varit den enda vägen upp ur kratern, vilket har inneburit en rejäl omväg för de flesta kraterbesökare.

Uppfartstiderna återgår nu till det normala – en halvtimme kortare för resenärer som efter kraterbesöket reser vidare österut i riktning mot Karatu, Lake Manyara, Tarangire eller Arusha, och uppåt en timme kortare för resenärer som reser vidare västerut mot Serengeti eller övernattar på Ngorongoro Wildlife Lodge, Ngorongoro Serena Safari Lodge, Crater Lodge eller Rhino Lodge.

Resenärer som övernattar på Ngorongoro Sopa Lodge efter kraterbesöket påverkas inte utan kommer också fortsättningsvis att använda den östra Lemala Descent/Ascent Road.

Vägarna ned i och upp ur Ngorongorokratern
Tre bilvägar leder mellan Ngorongorokraterns kant och dess botten, där djurskådningen görs:
- Den enkelriktade Seneto Descent Road i väster, som nyttjas för nedfart av de flesta safariresenärer.
- Den enkelriktade Lerai Ascent Road i söder, som nu har öppnats igen och lär komma att nyttjas för uppfart av de flesta safariresenärer.
- Den dubbelriktade Lemala Descent/Ascent Road i öster, som nyttjas för nedfart och uppfart av huvudsakligen resenärer som övernattar på Ngorongoro Sopa Lodge.

Kommande vägarbeten?
Det har talats om att också Seneto Descent Road ska stängas och byggas om, men det är okänt hur långt framskridna de eventuella planerna är. Klart är att vägen är i dåligt skick, samtidigt som en stängning skulle innebära omvägar och längre restider för många besökare.

De nu avslutade arbetena på Lerai Ascent Road tog cirka två år, vilket var dubbelt så lång tid som ursprungligen planerades.

NCAA: Kort text om vägen och bilder

 
 

Ingen kontant avreseskatt på Zanzibar

6 jun 2014

Resenärer med Precision Air (PW)
Precision Air meddelar att dess resenärer inte längre kommer att betala lokal avreseskatt/-avgift kontant på flygplatsen vid avresa från Zanzibar, utan att skatten/avgiften fortsättningsvis kommer att inkluderas i biljettpriset. Detta gäller biljetter utställda fr o m 2014-06-09 och resor fr o m 2014-07-01.

Precision Air har uppmanat resebolag m m att kontakta kunder som har fått biljetter utställda före ovanstående datum (utan inkluderad skatt/avgift), för att ställa ut nya biljetter (med inkluderad skatt/avgift). Om du som berörd resenär inte får en sådan ny biljett kommer du att som tidigare kunna betala skatten på Zanzibars flygplats vid avresan.

Om du har bokat/preliminärbokat en biljett före ovanstående datum men ännu inte fått den utställd (vilket i regel innebär att du ännu inte har fått eller betalat den) kommer skatten/avgiften automatiskt att läggas till i biljettpriset. Du får ett högre biljettpris, men slipper å andra sidan betala kontant på Zanzibar.

Resenärer med andra flygbolag
Förändringen berör inte resenärer med andra flygbolag. (Dessa har i regel skatten/avgiften inbakad i biljettpriset. Du behöver inte betala skatt/avgift på flygplatsen.)

 

Mellanlandning i Kairo

Uppdatering 2015-01-19

Svenska UD har ändrat sin avrådan från resor till Egypten. Även fortsättningsvis undantas transit via den internationella flygplatsen i Kairo.

UD:s nya avrådan:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Sinai-halvön utom för Sharm el-Sheikh där Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor.

Vidare avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till övriga Egypten med undantag för Kairo, Alexandria och resor däremellan, turistorterna vid Rödahavskusten, Nildalen mellan Luxor och Abu Simbel samt resor mellan dessa delar av Nildalen och turistorterna vid Rödahavskusten.

Utrikesdepartementet avråder inte heller från transit genom Cairo International Airport.

UD:s avrådan
Sveriges ambassad i Kairo

 


Ethiopian ställer in flyg i vinter

2 dec 2013

Ethiopian Airlines har ställt in flygningar mellan Stockholm ARN och Addis Abeba ADD två dagar i veckan under slutet av januari, början av februari och mars–maj 2014. Det innebär att resenärer till och från bl a Kilimanjaro JRO, Nairobi NBO och Zanzibar ZNZ kan drabbas. Avresor från och ankomster till Stockholm på lördagar och onsdagar berörs.

Flygningarna är inställda följande avresedatum från och ankomstdatum (ankomstdatum, ej avresedatum från Addis Abeba) till Stockholm:
· 25 & 29 jan
· 1, 5, 8, 12 & 15 feb
· Alla lördagar och onsdagar i mars
· Så gott som alla lördagar och onsdagar i april
· Alla lördagar och onsdagar i maj

Ovanstående med reservation för ytterligare förändringar av Ethiopians tidtabell.

 


Mer Ethiopian: Avgångstider från Stockholm

2 dec 2013

Ethiopian Airlines har under sommaren och hösten ändrat sina avgångstider från och ankomsttider till Stockholm ARN fram och tillbaka ett antal gånger. Nu ser det ut som att bolaget för vinterns resor har landat på 21:30 som normal avgångstid till Addis Abeba ADD (ET 715) och 06:10 som normal ankomsttid från Addis Abeba (ET 714).

Du gör klokt i att kontrollera dina flygtider nära inpå avresan. Du kan göra det på Ethiopians webbplats.

 


Tourism levy i Tanzania

1 dec 2013

Myndigheterna i Tanzania har beslutat om en tourism levy, en avgift/skatt på loginnätter på hotell, lodger och camper för besökare i landet. Den infördes formellt den 1 oktober 2013, men många lokala arrangörer står själva för kostnaden året ut, och börjar ta betalt för den av sina kunder från den 1 januari 2014.

Avgiften/skatten är USD 1,50 per natt. Uppbörden och redovisningen till myndigheterna sköts av respektive logiställe. Om du bokar login via en seriös arrangör bör skatten/avgiften vara inräknad i priset för boendet som du betalar denna. Höjningar av boendepriser till följd av den nya avgiften/skatten kan dock tänkas förekomma.

 


Saa-Nane ny nationalpark

9 sep 2013

Saa-Nane, en ö strax utanför staden Mwanza vid Victoriasjön, blir Tanzanias 16:e och minsta nationalpark. 2,2 km2 stora Saa-Nane Island National Park omfattar huvudön Saa-Nane, småöarna Chankende Kubwa och Chankende Ndogo samt omgivande vatten.

Saa-Nane har ett förflutet som zoo och senare som viltreservat. Nationalparken har ett mycket sparsamt djurliv med bland annat impalaantilop och klippgrävling, men det finns planer på att introducera fler arter.

Ön saknar vägar och kan bara utforskas till fots.

 


Flygplatsen i Nairobi

15 aug 2013

Branden på den internationella flygplatsen i Nairobi (NBO/Jomo Kenyatta International Airport/JKIA) den 7 augusti förstörde vitala delar av utrikesterminalen, och utrikesflygningar till/från Nairobi dirigerades om till andra flygplatser i regionen.

Sedan den 9 augusti är utrikestrafiken igång igen i Nairobi. Den hanteras via en annan terminalbyggnad på flygplatsen, kompletterad med provisoriska lösningar.

Kolla upp med ditt flygbolag om din flygning till eller från Nairobi NBO påverkas av följderna av branden.

Även om trafiken via Nairobis flygplats fungerar kan du förvänta dig att incheckning och andra formaliteter, säkerhetskontroller och bagagehantering tar längre tid än normalt.

Kenya Airports AuthorityNy avreseskatt på Zanzibar

4 jul 2013

Resenärer med Precision Air (PW)
Precision Air meddelar att avreseskatten/-avgiften vid avresa med utrikesflyg (till t ex Nairobi NBO) från Zanzibar ZNZ höjs från USD 35 till USD 40 per resenär. Höjningen gäller biljetter som är utställda den 1 juli 2013 eller senare.

Resenärer med Precision Air betalar avreseskatten/-avgiften kontant på flygplatsen. Se alltså till att ha tillräckligt med dollar i kassan inför avresan.

Vid avresa med inrikesflyg (till t ex Dar es Salaam DAR) med Precision Air från Zanzibar ZNZ är skatten/avgiften tills vidare TZS (tanzaniska shilling) 11 000 (ca USD 7 eller ca 50 kr) per resenär.

Resenärer med andra flygbolag
Resenärer med andra flygbolag har i regel skatten/avgiften inbakad i biljettpriset och behöver inte betala något extra på flygplatsen.Ny avrådan från resor till Kenyas norra kust

26 jun 2013

UD har uppdaterat sin avrådan från resor till bl a Kenyas norra kust. Den lyder nu:

Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från icke nödvändiga resor till Kenyas kustområde inom 150 km från gränsen till Somalia, inklusive kringliggande öar med undantag för Lamu (samt flygförbindelser via Manda).

Utrikesdepartementet avråder också från icke nödvändiga resor till länen Garissa, Mandera och Wajir counties. I övriga delar av gränsområdet till Somalia avråder UD från icke nödvändiga resor inom 60 km från landgränsen

UD:s avrådan
Sveriges ambassad i Nairobi om bl a avrådan

 

KLM:s nya bagageregler

13 jun 2013

KLM tar nu betalt (EUR 15) för incheckat bagage på vissa europeiska flygresor bokade fr o m den 14 maj 2013.

Gäller ej till Tanzania och Kenya

Detta påverkar dock inte resenärer som flyger med KLM (eller samarbetspartnern Air France) från Skandinavien till Tanzania eller Kenya. På interkontinentala flygresor (inklusive europeiska resor som är del av interkontinentala resor) fortsätter bagagereglerna att vara generösa.

På sådana resor medges fortfarande 2 x 23 kg incheckat bagage per resenär i economy class och än mer i business class. Handbagage får väga upp till 12 kg i economy class, upp till 18 kg i business class.

(Även formatbegränsningar finns. Kontrollera med KLM: Ditt incheckade bagage och Ditt handbagage.)

Bagaget på din resa

Du kan dubbelkolla bagagereglerna som gäller dig på din flygning på KLM:s webbplats. Logga in på Min resa med hjälp av e-biljettnumret eller biljettens bokningskod.

 

KLM flyttar till terminal 2 på Arlanda

1 jun 2013

KLM (och samarbetspartnern Air France) flyger sedan den 27 maj 2013 från terminal 2 på Arlanda ARN, i stället för som tidigare från terminal 5.

 

Avreseskatt på Zanzibar, Precision Air

2 maj 2013

Fr o m 1 maj 2013 ingår inte längre den lokala avreseskatten/avreseavgiften vid avresa från Zanzibars flygplats ZNZ i biljettpriset om du flyger med Precision Air (PW).

Det innebär att resenärer som lämnar Zanzibar med detta flygbolag fortsättningsvis får betala avgiften själva på flygplatsen, och därmed behöver ha tillräckligt med kontanter för ändamålet avsatta inför avresan. Skatten/avgiften kan inte förbetalas av t ex researrangörer, utan betalas kontant inne i flygplatsterminalen.

Beloppen

Skatten/avgiften vid utrikesflygningar är USD 35 (ca 230 kr) per resenär, vid inrikesflygningar inom Tanzania TZS (tanzaniska shilling) 10 000 (ca USD 6–7 eller
ca 45 kr) per resenär. Förändringen gäller biljetter som köps eller ställs ut efter den sista april 2013.

Förändringen kan bl a påverka resenärer som flyger med Precision Air från Zanzibar till Dar es Salaam DAR eller Nairobi NBO, för att där ansluta till andra flygbolags flygningar till Europa.

Gäller endast Precision Air

Resenärer som lämnar Zanzibar med andra flygbolag berörs inte.

 

Tre av sju "Seven natural wonders of Africa"
i norra Tanzania

19 feb 2013

Tre platser i norra Tanzania utsågs i februari som tre av de sju "Seven natural wonders of Africa":

· Migrationen i Serengeti
· Ngorongorokratern
· Kilimanjaro

Till de andra fyra utsågs Sahara, Nilen, reven i Röda havet och Okavangodeltat i Botswana.

 

Nya parkavgifter i Tanzania

4 dec 2012

Den 1 juli 2013 höjs många av avgifterna för besök och aktiviteter i de tanzaniska nationalparkerna.

Safariresenärer som bokar och reser på safarier arrangerade av svenska arrangörer behöver dock normalt sett inte bekymra sig om parkavgifterna, då dessa på ett bra safariarrangemang ska vara inräknade i resans pris och administreras av lokalarrangören. Höjningarna kan dock komma att påverka priserna på resor till Tanzania.

Parkentréavgifter

Bland annat höjs parkentréavgifterna för alla landets nationalparker (med undantag för schimpansparkerna Gombe och Mahale, som redan tidigare har och fortfarande får de högsta avgifterna).

Parkentréavgiften motsvarar en inträdesavgift för respektive park och betalas per besökare per 24-timmarsperiod. Avgifterna per 24-timmarsperiod höjs nu med USD 10 för vuxna och USD 5–10 (beroende på park) för barn och ungdomar under 16 år. Barn under 5 år betalar inga avgifter.

Andra avgifter

Avgiften för övernattningsstugor på Kilimanjaro och Mount Meru höjs med USD 10 per person. Andra avgifter som höjs är fordonsavgifter, landningsavgifter för flygplan och vandringsavgifter.

Avgifterna för camping på allmänna campingplatser och mobila camper på privata campplatser förblir oförändrade, liksom bland annat fiske- och kanotingavgifterna.

De största höjningar som görs gäller filmningsavgifter. För Serengeti höjs avgiften från USD 100 till 300 per 24 tim, för övriga parker från USD 100 till 250 (undantagna är Gombe och Mahale, där avgifterna ligger kvar på USD 180 respektive 100). Filmningsavgifterna gäller filmning i kommersiellt syfte och behöver därmed inte betalas av resenärer som semesterfilmar för privat bruk. (För kommersiell filmning krävs desutom ett särskilt filmningstillstånd – ett tanzaniskt "media permit" – som även krävs för den som ska utföra journalistiskt arbete, besöka parkerna för att skriva böcker m m. Tanzaniska ambassaden har mer info på sin webbplats.

Nya prisnivån gäller i två år

De nya avgifterna gäller från den 1 juli 2013 till den 30 juni 2015 och administreras av den tanzaniska nationalparksmyndigheten Tanapa.

Parker som har annan parkstatus än National Park, t ex Selous Game Reserve och Ngorongoro Conservation Area, berörs inte av den aktuella höjningen.

 

Dreamliner på Kilimanjaro JRO

29 okt 2012

Ethiopian Airlines (ET) premiärlandade på Kilimanjaro JRO i norra Tanzania med en av sina nya Boeing 787 Dreamliner på en invigningsflygning i augusti 2012. Den 29 oktober såg Safari Patrol Dreamlinern i trafik på flygplatsen på en flygning Kilimanjaro JRO–Addis Abeba ADD.

 

Migrationen i Serengeti

9 okt 2012

De stora vandrande hjordarna med gnuer och zebror, den så kallade migrationen, har under hösten uppehållit sig i Masai Mara på den kenyanska sidan om gränsen i ekosystemet Serengeti–Masai Mara. I mitten av september började de första delhjordarna synas i nordligaste Serengeti på den tanzaniska sidan. Nu i början av oktober rör sig delhjordar i både Masai Mara och norra Serengeti.

I stora drag överensstämmer detta med hur hjordarna normalt uppträder. Framöver kommer de att börja söka sig söderut mot de sydligaste delarna av Serengeti, vilket är början på den djurrikaste perioden i nationalparken. Denna fina djurperiod sträcker sig normalt fram till och med juni.

 

Avreseskatter i Tanzania

5 okt 2012

De tanzaniska myndigheterna höjde i somras avreseskatterna/-avgifterna för avresor med flyg från tanzaniska flygplatser. Skatten/avgiften vid utrikesflygningar höjdes från USD 30 till USD 40, vid inrikesflygningar från TZS 5 000 till TZS 10 000 (TZS = tanzaniska shilling), en höjning motsvarande cirka USD 3 eller SEK 20.

De nya skatterna/avgifterna gäller biljetter utfärdade fr o m 4 juli 2012 och gäller alla tanzaniska flygplatser.

Få resenärer torde märka av den nya skatte-/avgiftsnivån (annat än på biljettpriset), då skatten/avgiften normalt sett är inräknad i biljettpriset.

 

Höjd entréavgift för museet i Olduvai

9 mar 2012

2012-03-01 höjdes entréavgiften för museet i Olduvai från TZS 3 000 tanzaniska shilling (ca 13 kr) till 27 000 shilling (ca 120 kr) per besökare.

Mellan Ngorongorokratern och Serengeti

Museet ligger längs färdvägen mellan Ngorongorokratern och Serengeti National Park i norra Tanzania och besöks av många safariresenärer på förbiresa. På museet visas förhistoriska fynd från platsen, bl a fossilfynd efter förhistoriska djur och flera förmänniskoarter, bl a Australopithecus boisei och Homo habilis, som levde i området för ca 2 miljoner år sedan. På museet finns också fynd av stenverktyg samt en avgjutning av de fotspår som en tidigare förmänniskoart, Australopithecus afarensis (samma art som "Lucy"), för 3,6 miljoner år sedan lämnade i vulkanaska vid Laetoli, drygt 40 km från Olduvai.

Mängden fossilfynd i området, liksom sekvensen av olika förmänniskoarter plus såväl äldre som modernare Homo sapiens som har levt där, gör Olduvai till en av Afrikas viktigaste paleontologiska fyndplatser. Bland både företag inom turistnäringen i norra Tanzania och personalen vid museet finns nu farhågor om att tillströmningen av besökare kommer att påverkas negativt av prishöjningen.

Överprissatt efter höjningen

Safari Patrol tror att det finns fog att vänta en sådan utveckling – även om platsen är intressant att besöka är det lilla och enkla museet klart överprissatt efter prishöjningen.
 

Om den här sidan

På den här sidan anslås nyheter som kan beröra resenärer som planerar att resa till Östafrika.

Kontakta gärna Safari Patrol om du tycker att något
relevant saknas.

E-post: info@safaripatrol.se