Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Varning för stupande brant.

Varning för stupande brant.

Åka på safari:

Säkerhet

Mätt med afrikanska mått är Tanzania och Kenya relativt stabila och säkra länder och har mestadels varit det sedan de blev självständiga på 1960-talet. Det har dock inträffat händelser som ger dig skäl att vara uppmärksam när du reser.

Kenya och Tanzania har flerpartisystem och i båda länderna har författningsenliga maktskiften skett efter val under 2000-talet. Det har dock förekommit blodspillan i samband med politiska demonstrationer och inte bara i Kenya utan även i Tanzania har dödsoffer krävts i oroligheter efter val.

Korruptionen är utbredd och ett allvarligt problem, även om de flesta turister inte ser till den. HIV är utbredd. Klyftan mellan rik och fattig är ofantlig.

Grannländer

Många av Kenyas och Tanzanias grannländer (som är Somalia, Etiopien, Sydsudan, Uganda, Rwanda, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Zambia, Malawi och Moçambique) har under de senaste årtiondena figurerat i nyheterna med diktatorer, inbördeskrig, oroligheter och folkmord. Kenya och Tanzania har inte berörts direkt av de politiska och etniska konflikterna i t ex Rwanda 1994, men har fått ta emot flyktingar därifrån.

Tanzania förde i slutet av 1970-talet krig mot grannlandet Uganda, sedan detta hade invaderat en provins i nordvästra Tanzania. Tanzanierna drev ut invasionsstyrkan och bidrog till att störta den dåvarande diktatorn i Uganda, Idi Amin.

I dag är relationerna mellan Kenya, Tanzania och Uganda goda.

Kenya mot Al-Shabab

2016 befinner sig Kenya sedan flera år i väpnad konflikt med den islamistiska organisationen Al-Shabab i Somalia, som bland annat har genomfört terrorattentat i Kenya.

Lokalbefolkningen

De flesta kenyaner och tanzanier är välvilligt inställda till utländska turister, som för med sig arbetstillfällen och som är viktiga inkomstkällor för länderna. Förvänta dig dock inte att per automatik vara omtyckt av alla. Uptträd vänligt och visa lokalbefolkningen respekt. Fotografera inte folk utan att först be om lov, kalla inte personal "boy" m m.

Polisen

De flesta safariresenärer får ingen anledning att ha kontakter med polisen, som i sin tur sällan besvärar turister. Om du av någon anledning skulle behöva gå till polisen rekommenderar vi att du ber din lokalarrangör eller guide om assistans. I allvarliga fall bör du kontakta den svenska ambassaden i landet först. Korruption förekommer inom poliskåren.

Adresser till Sveriges ambassader m m

Militären

Militären ägnar sig åt militära ting och bör inte vålla dig några besvär, så länge du inte fotograferar personal eller militära anläggningar.

Politiska val

Politiska val har då och då under senare år lett till oroligheter. I Kenya dog fler än 1 000 kenyaner 2008 i exceptionella oroligheter efter ett val. Den typen av våld är inte riktat mot turister, men för att vara säker bör du hålla dig undan allt vad politiska möten, demonstrationer m m heter.

Brottslighet

Det är klokt att vara på sin vakt vid besök i alla större städer. Framför allt Nairobi har rykte om sig att ha hög brottslighet, och turister varnas ofta för att ge sig ut ensamma eller med dyrbarheter på sig. Väsk- och halsbandsryckningar på öppen gata är en av stöldformerna som rapporteras. Låsta bildörrar och stängda bilfönster är lämpligt vid färd i städerna. Lämna inte värdesaker på rummet, utan lämna dem mot kvitto i värdesaksförvaringen i receptionen (om det inte finns låsbara förvaringsskåp på rummet).

Ute i parkerna är brott tämligen ovanliga. Stölder från rum och tält kan ske, även om vi själva och våra grupper inte har råkat ut för det.

I slutet av 1990-talet skedde många landsvägsrån riktade mot turister på väg till nationalreservaten Samburu, Buffalo Springs och Shaba i Isiolo-området i Kenya, innan myndigheterna vidtog åtgärder som fick bukt med rånen. I vissa områden, t ex den norra och nordöstra delen av Kenya, kan det vara lämpligt att färdas i konvoj. Väpnade överfall har förekommit där på senare tid. Dessa områden ligger dock utanför de vanliga turiststråken.

Undvik mörkerkörning på landsbygden och i mer suspekta stadsdelar.

Trafiken

Trafiken i städerna kan vara tät och stökig. Trafikstockningar blir en allt vanligare syn i de största städerna. När du kommer ut på landsväg glesnar trafiken avsevärt.

Trafiken skördar många liv i Kenya och Tanzania. Trafiksäkerheten, vägarna, skicket på fordonen och nykterheten är inte vad vi är vana vid hemifrån. Vi själva undviker så långt det går att resa med t ex långfärdsbussar och kollektivtrafik.

Safarifordon och safarichaufförer

Du ska kunna förvänta dig att safariarrangörernas chaufförer uppträder professionellt i trafiken. Kräv att det finns bilbälten i ditt safarifordon och tolerera inte trafikfarligt uppträdande från chauffören. De flesta chaufförer är skickliga och professionella, men kan känna outtalade förväntningar på korta restider m m. Du kan mycket väl tala om för honom att du gärna tar det lugnt så att du hinner se dig om längs färdvägen och att han gärna får stanna för att sträcka på benen när så behövs.

Terrorism

Hösten 1998 utsattes de amerikanska ambassaderna i Nairobi i Kenya och Dar es Salaam i Tanzania för bombattentat. Hösten 2002 utsattes ett hotell i Mombasa i Kenya för ett bombattentat, samtidigt som ett israeliskt flygplan på väg från Mombasas flygplats besköts med luftvärnsrobotar, som dock inte träffade. På senare år har att antal attentat av olika slag inräffat i Kenya till följd av landets väpnade insatser mot den somaliska terrororganisationen Al-Shabab. Dessa har inte främst varit riktade mot turister, men ger dig skäl att vara uppmärksam när du befinner dig i de större kenyanska städerna eller i hotellområden längs kusten.

Farliga djur

På de flesta safarier närmar du dig djuren i en bil, vilket är tämligen säkert. Få incidenter med personskador som följd inträffar. Det finns dock djur som kan bli farliga ute i parkerna, exempelvis elefanter, flodhästar, bufflar, lejon och krokodiler, som alla skördar liv bland afrikanerna. Undvik därför att ta risker. Stanna i fordonet om inte chauffören eller guiden säger att det går bra att stiga ur. Ge dig inte ut i bushen till fots utan eskort. Glöm inta att djuren är vilda, oavsett hur lugna och beskedliga de verkar vara. Om du känner obehag av att ha större djur nära fordonet, t ex elefanter, kan du be guidechauffören att köra undan en bit.

Mer om otäcka djur

Sjukdomar

Se till att ha ett lämpligt vaccinationsskydd innan du reser till Östafrika – tala med en vaccinationsläkare eller -central. Myggbett kan smitta dig med bl a malaria eller gula febern. Kolera och amöbor kan fås av att dricka dåligt vatten och andra magbesvär kan fås från dålig mat. HIV är inte ovanlig och förekommer både i städer och på landsbygden.

Ebola

Inga fall av ebola förekom i Tanzania och Kenya under det stora ebolautbrottet i Västafrika 2014–2016. Safariparkerna i Tanzania och Kenya ligger lika långt från de drabbade områdena i Västafrika som södra Sverige ligger från samma områden, så någon överhängande smittspridningsrisk fanns inte. Ebola har över huvud taget aldrig förekommit i Tanzania eller Kenya.

Mer om hälsa
Mer om vaccinationer

Vulkaner och jordbävningar

Förkastningsdalen Great Rift Valley skär rakt genom safariområdena i Kenya och Tanzania. Den är i sig en indikation på aktivitet under jordskorpan – tektoniska plattor rör sig ifrån varandra och får jordskorpan att sjunka. Under de senaste årmiljonerna har ett antal vulkaner uppstått längs och i förkastningsdalen, för att med tiden slockna.

Oldoinyo Lengai
En ung vulkan i norra Tanzania, Oldoinyo Lengai, är fortfarande aktiv. Under andra halvan av 2007 inträffade en serie jordbävningar i området kring vulkanen, av vilka det kraftigaste uppmättes till cirka 6 i styrka. Det följdes av för denna vulkan ovanligt kraftiga utbrott mot slutet av året och under början av 2008. Utbrotten har sedan dess upphört.

Vulkanen ligger i ett glest befolkat område cirka 80 km från Arusha och 180 km från Nairobi i Kenya. Skalven orsakade inte mycket skada och påverkade inte turismen. Utbrotten omöjliggjorde under en tid bestigningar av vulkanen och medförde nedfall av aska som nådde vissa av lodgerna på Ngorongorokraterns kant.

Oldoinyo Lengai kan vid klart väder ses på håll från vägen mellan Arusha och Lake Manyara, liksom från vägen mellan Ngorongoro och Serengeti.

 

Säkerhet i parkerna

Nationalparkerna i Tanzania och Kenya bevakas av parkvakter från de nationella myndigheterna Tanapa respektive KWS. Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att skydda parkbesökarna.

Parker som inte är nationalparker, utan någon form av reservat, kan ha säkerhetsarrangemang som inte lyder under centrala myndigheter utan under regionala eller lokala sådana. I huvudparker som har många besökare är detta inget problem, men i avlägset belägna parker med få besökare kan resurserna för att skydda både djur och besökare vara små. Där reser du inte lika säkert.

Farlig fotografering

Undvik problem genom att låta bli att fotografera poliser, militär personal och militära anläggningar, broar, kommunikationsanläggningar och liknande. Fotografera heller inte människor utan att först be om lov.

Andra webbplatser

UD:s avrådan från resor

Reseinformation Tanzania
Sveriges ambassad i Tanzania.

Reseinformation Kenya
Sveriges ambassad i Kenya.

 

En fin vägsträcka i norra Tanzania – bra väg och lite trafik.