Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Babianhane i närbild.

Babianhane.

Planera safari:

Uganda

Uganda ligger i Östafrika, granne med bland annat Kenya och Tanzania, och är liksom de senare ett land med spännande natur och ett rikt djurliv. Mest känt är landet nog för sina bergsgorillor, som lever i bergen och de täta skogarna i två av nationalparkerna i landets sydvästra del. Flera av Ugandas parker har olika typer av skogsdominerad miljö, vilket gör dem till utmärkta parker för bland annat apor – i Uganda finns betydligt fler slags apor än i Kenya och Tanzania.

Samtidigt finns även savannparker, där du hittar klassiska afrikanska safaridjur som giraffer, lejon, flodhästar, zebror m m. Fågellivet är mycket artrikt, liksom floran.

Obs!

Den här informationssidan om Uganda faller utanför det egentliga ämnesområdet på www.savannen.com, där ämnet är safari i Kenya och Tanzania. Det innebär att informationen på övriga sidor på webbplatsen inte med säkerhet överensstämmer med förhållandena i Uganda.

Landet

Uganda ligger på den afrikanska högplatån, i gränszonen mellan savannerna i öster och regnskogarna i sydväst, där Kongo tar vid. I norr gränsar landet mot Sudan, och här är miljön mycket torrare, men också här finns någon nationalpark med bra djurliv. I öster ligger 4 300 meter höga Mount Elgon, i väster Rwenzoribergen med Mount Stanley, som når 5 109 och är Afrikas tredje högsta berg. Rwenzori är "Månbergen", de berg som upptäckarna på jakt efter Nilens källa under senare hälften av 1800-talet länge sökte.

Längs Ugandas västra gräns löper förkastningssprickan Great Rift Valleys västra gren, och i sydöst ligger Victoriasjön, världens nästa största sötvattensjö, som landet delar med Kenya och Tanzania. Det var denna sjö som de ovan nämnda upptäckarna sökte – Nilen börjar vid staden Jinja i sjöns norra ände och flyter norrut genom landet. Landet genomkorsas av en mängd floder och har relativt många sjöar och våtmarker. Naturen utgörs av allt från torra buskmarker, savann och gräsmarker till låglandsskogar, regnskogar och bergsskogar samt alpina miljöer med bambuskog och hedland.

Safarilandet Uganda

Det är förhållandevis lätt att besöka Uganda som safariturist. En safariindustri med bra lokalarrangörer och skapliga kommunikationer gör det möjligt att besöka djur- och naturområden runtom i landet. De mest avlägsna parkerna, som skulle ta ett par dagar att nå bilvägen, kan nås med safariflyg på betydligt kortare tid.

Det finns hotell, lodger (vildmarkshotell) och camper i alla pris- och standardnivåer, liksom möjligheter att campa och bo annan billigare logi. Landet har flygförbindelser till internationella flygplatsen Entebbe (ca 40 km utanför huvudstaden Kampala) från bland annat London och Bryssel i Europa, liksom från Nairobi i Kenya och Dar es Salaam och Kilimanjaro i Tanzania – det går alltså lätt att kombinera exempelvis gorillatrekking i Uganda med safari i dessa riktigt djurrika grannländer, eller med sol och bad på Kenyakusten eller på Zanzibar.

Under 1950- och 1960-talen var Uganda ett fint turistland, men försvann från turistkartan under 1970- och 1980-talen, då landet fick utstå diktatur och interna oroligheter, som fick infrastrukturen att förfalla och djurlivet att utarmas. Sedan landet börjat stabiliseras från mitten av 1980-talet har turistindustrin återuppbyggts och naturvård (och naturen själv) hjälpt djurlivet att återhämta sig. I dag finns tio nationalparker, liksom en mängd olika naturskyddsområden av andra slag, och möjligheter att uppleva vacker natur och ett fint djurliv, med goda förutsättningar för traditionell safari, gorilla- och schimpansturer, fågelskådning och trekking.

En bra svensk safariresespecialist ska utan större problem kunna arrangera resor till Uganda, som ett färdigt normalprogram eller som ett program skräddarsytt för dig och dina medresenärer.

Bergsgorillan

Bergsgorillan (Gorilla gorilla beringei) är svårt utrotningshotad och återfinns i dag bara lokalt i vissa bergsskogar i sydvästra Uganda, Nordvästra Rwanda och östra Kongo (demokratiska republiken).

Gorillorna lever i två populationer: en i Bwindi Impenetrable Forest National Park i Uganda, och en i parkerna Bwindi Impenetrable National Park (Uganda), Volcano National Park (Rwanda) och Virunga National Park (Kongo), som sammanlagt blir en yta på cirka 300 km2. Var och en av populationerna uppskattas till mellan 300 och 400 individer. Gorillornas liv och framtid hotas på flera sätt, bl a av människans avverkning av och intrång i skogarna, av så kallad bushmeat-jakt och av sjukdomar.

Det klassiska safaridjurlivet

Ugandas safariparker – öppnare och savannartade parker med fokus på det klassiska afrikanska djurlivet som zebror, giraffer, lejon m m – kommer djurmässigt inte upp i klass med parker som Serengeti i Tanzania eller Masai Mara i Kenya. Däremot kan många av parkerna i Uganda bjuda på mer naturnära upplevelser och färre besökare. Vidare finns möjlighet att i de skogklädda parkerna se apor av många slag (medan arterna av apor i Kenya och Tanzania är ganska få), på flera platser schimpanser, och andra däggdjursarter som inte finns eller är mycket ovanliga i de båda andra länderna, exempelvis de två antiloperna sitatunga och kob.

Fågelskådning

Många olika naturtyper och biotoper finns i Uganda, och förutsättningarna för fågelskådning är mycket goda. Fler än 1 000 arter har observerats.
 

Karta över Uganda. Bwindi Impenetrable Forest National Park Mgahinga Gorilla National Park Queen Elizabeth National Park Murchison Falls National Park Kibale Forest National Park Kidepo Valley National Park Lake Mburu National Park Mount Elgon National Park Semliki National Park Mount Rwenzori National Park Kampala Entebbe Jinja
 

Parker i Uganda

I Uganda finns 10 nationalparker och många andra naturskyddade områden och reservat.

Bwindi Impenetrable Forest National Park

Bwindi ligger i sydvästra Uganda och är en av landets två gorillaparker. Den ligger på kanten ovanför Great Rift Valleys västra gren, 7–8 timmars bilresa från Kampala. Parkens stora attraktion är naturligtvis dess bergsgorillor – två gorillagrupper (mubare- respektive habinyanja-gruppen) får besökas, det i en bergsskogsterräng som kan vara ordentligt påfrestande.

I parken, som varierar i höjd från 1 150–2 600 m, finns också mer låglänt skog med schimpanser – Bwindi lär vara den enda park i Afrika där det finns både gorillor och schimpanser. Antalet gorillor uppskattas till 300, antalet schimpanser till 350–400.

Drygt 100 däggdjursarter har observerats i parken (av dessa 7 olika slags apor). Det rör sig dock främst om mindre arter, så detta inte är någon egentlig safaripark med hela det klassiska afrikanska djurlivet). Man har observerat cirka 350 fågelarter, 200 fjärilsarter och mer än 300 trädarter.

Där finns leder för guidade dagsvandringar genom skogar med apor och skogsantiloper, längs floder och till vattenfall, liksom möjligheter att delta i gorillatrekking. Parken har en yta på 330 km2 och får mest regn i mars–april och september–november, medan övriga tider på året är torrare.
 

Mgahinga Gorilla National Park

Lilla Mgahinga (34 km2) i sydvästra Uganda, vid gränsen till Kongo, är tillsammans med Bwindi National Park den enda parken i landet med bergsgorillor. Parken är bergig och höglänt, här ligger tre vulkaner med ett antal toppar: Mount Sabinyo (3 700 m), Mount Mgahinga (3 475) och Mount Muhavura (4 125). Stora delar av parken täcks av regn- och bambuskogar, och en av gorillagrupperna som lever här, nyakagezi-gruppen, är en "turistgrupp", dvs får besökas. Bland de övriga djurarter som förekommer finns elefant, afrikansk buffel och apor, liksom en mängd fågelarter.

Parken har två regnperioder om året: februari–maj och september–december. Restiden från Kampala är cirka 8 timmar (det går också att flyga).
 

Queen Elizabeth National Park

1 980 km2 stora Queen Elizabeth är Ugandas mest populära safaripark och ligger på ekvatorn 5–6 timmars bilresa sydväst om Kampala, söder om Rwenzoribergen vid landets västra gräns, längs kanten av Great Rift Valleys västra gren. Två sjöar, Lake Edward och Lake George, gränsar mot parken – i vattendraget mellan dem finns gott om krokodiler och flodhästar. Höjden varierar från 900 till 1 850 möh och naturen växlar mellan låglandsskog, woodland, grässlätt, sjöar, våtmarker och floder.

Omkring 600 olika fågelarter har observerats i parken, vilket gör det till Östafrikas artrikaste fågelpark. Bland de spännande arterna arterna finns träskonäbb, afrikansk saxnäbb och svart biätare. Bland däggdjuren finns bland annat schimpanser, leopard, elefant och antiloparten kob. Parkens mest avlägsna södra delar är kända för sina trädklättrande lejon.
 

Murchison Falls National Park

Murchison Falls är Ugandas största park (nästan 4 000 km2) och utgör tillsammans med grannreservaten Bugungu och Karuma Falls ett mycket stort och djurrikt område i nordvästra Uganda, gränsande till Lake Albert nära gränsen mot Kongo. Parken nås på 6 timmars bilresa från Kampala. Nilens översta delar flyter rakt genom parken, som utgörs av savann, galleriskogar och woodland. Ett mäktigt vattenfall, där Nilen störtar genom en smal passage, har givit parken dess namn.

Bland däggdjuren finns elefanter i stora hjordar, lejon, leoparder, bufflar, olika slags antiloper, rothchildgiraffer, flodhästar och krokodiler, samt gott om fågelarter. I de intilliggande skogsreservaten finns schimpanser, rödsvansmarkattor och svartvita guerezor. I floden finns möjlighet att fiska två stridbara sportfiskar: nilabborre och tigerfisk.
 

Kibale Forest National Park

Kibale ligger 3–4 timmars bilväg väster om Kampala och täcker 550–750 km2 (olika uppgifter förekommer), av vilket skog och regnskog täcker tre fjärdedelar, medan resten huvudsakligen är gräs- och våtmarker. Höjden över havet är 1 100–1 600 m.

300 fågelarter har observerats i parken, liksom cirka 60 däggdjursater, bl a lejon, leopard, sitatunga (en antilopart som lever i våtmarker). Chansen att se dessa arter i en skogtäckt park av detta slag är dock inte så stor, utan du har framför allt chans på mindre arter som manguster, genetter och apor, liksom spår efter elefanter och bufflar. I fråga om apor har parken många arter, bland dem svartvit guereza, olivbabian, rödsvansmarkatta, gråkindad mangab och svartmössmarkatta. Där finns också en stor schimpanspopulation, som kan spåras och besökas.
 

Kidepo Valley National Park

Kidepo Valley ligger vid gränsen mot Sudan och Kenya i nordligaste Uganda, 12 timmar eller mer (dvs i praktiken två dagar) i fyrhjulsdrivet fordon från Kampala (det går även att flyga på 1,5 timme). Parken är 1 450 km2 stor, domineras av en bergig terräng och dalar, buskmarker, savann, woodland och bergsskog. Höjden över havet varierar från 900 till 2 750 m.

Parken ansattes hårt av tjuvjakt under senare delen av 1900-talet, och som följd har vissa arter försvunnit helt, bland dem beisaoryx, mindre kudu och Grants gasell. Andra arter har återhämtat sig, bland dem elefant, zebra, afrikansk buffel, rörbock, giraff, vattenbock och koantilop. Hyena, lejon, leopard och schakal observeras inte sällan, och andra rovdjur som förekommer är öronhund, karakal och gepard. Det mesta djurlivet finns i parkens sydvästra och lägre belägna delar. Liksom i andra parker belägna i torra områden finns gott om reptilarter. Drygt 450 fågelarter har observerats.
   

Lake Mburu National Park

Lake Mburu (260 km2) ligger i södra delen av Uganda, 3–4 timmars bilväg från Kampala. Parken består av olika miljöer med småkulliga gräsområden, sjöstränder, galleriskogar längs vattendragen, våtmarker och dalgångar med akacieskogar. 300 fågelarter har observerats, liksom exempelvis zebror, impalor, elandantiloper, bufflar och flodhästar bland däggdjuren. Parken kan utforskas i bil, till fots eller i båt på sjön, där det lever krokodiler.
 

Mount Elgon National Park

Mount Elgon på Ugandas gräns mot Kenya i öster är Afrikas fjärde högsta berg (4 321 m) och ska snarare betraktas som naturområde än som djurområde, även om det lever olika slags apor, buffel, skogsantiloper och leopard i parken. Tack vare bergets höjd omfattar den 1 150 km2 stora parken både bergsskog, bambuskog och afroalpint hedland med makrovegetation som t ex jättelobelia. Fågellivet är rikt och varierar på samma sätt med höjden. En spännande fågelart i parken är den sällsynta lammgamen.

Det går att göra vandringar (från dags- till veckovandringar), under vilka du kan avnjuta djur- och växtliv, se vattenfall, heta källor och grottor, och ta dig upp till topparna – de kräver inte klättring.
 

Semliki National Park

Semliki är en naturpark i västra Uganda, 6–8 timmars bilresa från Kampala. Vägen är dålig och kräver ofta fyrhjulsdrift, och parken i sin tur saknar i hög grad anpassning till förmån för besökare – den 220 km2 stora parken är skogklädd, och utöver kikare kan du ha god nytta av en machete. 400 fågelarter har observerats. Bland däggdjuren förekommer elefant och för den djurintresserade sådana spännande arter som sitatunga, vattenmyskdjur och flygekorrar, liksom många slags apor: gråkindad mangab, svartvit guereza, olivbabian, grön markatta, rödsvansmarkatta, nunnemarkatta och blå markatta. Schimpanser förekommer, men ses sällan.
 

Mount Rwenzori National Park

Parken ligger i västra Uganda, på gränsen mot Kongo, och omfattar ca 1 000 km2 på höjd mellan 1 700 och 5 109 möh – den senare höjden är toppen på Mount Stanley, Afrikas tredje högsta berg.

Rwenzori utgör en 12 mil lång bergskedja, som till skillnad från de andra högsta bergen i Östafrika inte har vulkaniskt ursprung. Vegetationen varierar från bergsskogar på de lägre höjderna, följda av bambuskogar och afroalpint hedlandskap. Omkring 200 fågelarter har observerats, liksom däggdjur som schimpans, svartvit guereza, leopard och elefant. Framför allt för fågelskådare och dig som är intresserad av vandring och bestigning finns stor behållning att hämta.

Andra naturskyddsområden

I Uganda finns en mängd naturskyddsområden utöver nationalparkerna, exempelvis Semliki Valley Wildlife Reserve, som tack vare sin geografi och sina naturtyper har fått stor artbredd bland däggdjur och fåglar. Andra parker är kända för sin natur eller för sina naturvårdssprojekt, exempelvis
Matheniko Wildlife Reserve, Bokora Wildlife Reserve, Pian-Upe Wildlife Reserve, Ajai Wildlife Reserve, Asws-Lolin Wildlife Reserve, Katongo Wildlife Reserve och Kyambura Wildlife Reserve.

Städer

Kampala

Kampala är huvudstad i Uganda och ligger 40 km norr om landets internationella flygplats Entebbe (EBB/HUEN). Stadens namn kommer från bagandafolkets namn på platsen, kasozi k’empala, "antilopberget". Staden ligger på mellan 1 150 och 1 320 meters höjd och är liksom Rom byggd på kring sju kullar, från vilka du kan se ut över den närbelägna Victoriasjön. Staden grundades i slutet av 1800-talet av en lokal hövding och har i dag drygt en miljon invånare. Där finns både det traditionella Afrika med marknader, bananstånd och myllrande folkliv, och det moderna Afrika med affärscentra, femstjärniga hotell och parker.

Entebbe

Entebbe är främst känd som platsen för Ugandas internationella flygplats, men staden var tidigare huvudstad i landet och är än i dag säte för vissa myndigheter och plats för presidentens residens. Staden ligger vid Victoriasjön och har fina hotell och restauranger, liksom sjönära områden med alléer och spännande hus från 1930- och 1940-talen.

Jinja

Jinja är Ugandas näst största stad, en industristad belägen vid Victoriasjöns norra strand 80 km öster om Kampala och ett viktigt handelscentrum. Staden omges av jordbruksområden som producerar mycket sockerrör och te.

Folk

En mängd olika etniska stammar finns i Uganda. Även om landets befolkning i dag ofta ser sig som ugandier lever också stamtillhörigheten och sedvänjor från denna vidare. Den största stammen är baganda, vars tidigare kungadöme har varit betydelsefullt under lång tid i den ugandiska historien. I norr, kring gränsen mot Sudan, lever boskapsdrivande nomader på samma sätt som i grannlandet Kenya. I områdena kring Mgahinga Gorilla National Park lever batwa-pygméer som lokal minoritetsstam i ett område som i övrigt domineras av den jordbrukande stammen bafumbira.

Cirka två tredjedelar av ugandierna är kristna. 15 % är muslimer och ungefär lika många tillhör traditionella religioner eller naturreligioner.

Några av Ugandas stammar/etniska grupper:

· Baganda och Basogo, centrala Uganda
·
Acholi, norra Uganda
· Batoro och Banyoro, västra Uganda
· Basamia och Bagisu, östra Uganda

Klimat

Årstiderna i Uganda liknar i huvudsak dem i det övriga östra Afrika, med regnperiod i april–maj och oktober–november. Regnperiod innebär inte konstant regn hela period, utan också fint och soligt väder kan förekomma. Regn kan även falla under torrperioderna, som dock i huvudsak har torrt väder. Bergen drar lokalt ned större regnmängder än landet i övrigt får. Områdena kring Victoriasjön får också regn fördelat under större delen av året.

Landet har ett behagligt och soligt klimat vars temperatur sällan överstiger 30 grader och sällan understiger 15 (med reservation för inverkan av höjden över havet – på högre höjd blir det naturligtvis kallare). Eftersom landet ligger på lite höjd sjunker temperaturerna på nätterna, som kan bli svala. Februari är normalt årets varmaste månad.

Uganda ligger på ekvatorn och har en stark sol. Du rekommenderas att skydda dig med solskyddsmedel och huvudbonad.

 

Mer om Uganda

Yta: 243 000 km2 (jfr Sverige 450 000 km2).

Befolkning: 35–40 miljoner.

Huvudstad: Kampala.

Högsta topp: 5 109 m (Mount Stanley).

Grannländer: Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Språk: (officiellt språk:) engelska, (övriga språk:) swahili, stamspråk.

 

Tanzanias läge på kartan.

Andra webbplatser

Tourism Uganda

Visas and passes – Ministry of Internal Affairs

Mountain gorilla – African Wildlife Fundation

Bra att veta

Visum och inresekrav

För svenskar och andra nordbor krävs visum för inresa i Uganda. Visum löses antingen i förväg eller vid ankomsten till den internationella flygplatsen i Entebbe.

För inresa krävs också att du har ett giltigt pass och ett vaccinationsintyg (det lilla gula häftet) som visar att du är vaccinerad mot gula febern.

Valuta

Du kan bara växla till dig den lokala valutan, ugandiska shilling (UGX), på plats. Det finns gott om växlingskontor i de lite större städerna, liksom växlingsmöjlighet på flygplatsen. Bäst är att växla in USD. Äldre USD-sedlar är inte giltiga i landet, så kontrollera noga med det svenska växlingskontoret att du får sedlar som fungerar i Uganda.

Vaccination och hälsa

Du bör skydda dig mot malaria, tyfoidfeber, tuberkulos, samt se till att ditt grundskydd är uppdaterat. Kontakta en vaccinationscentral för att få fackmannamässig information.

HIV är inte ovanlig, även om Ugandas myndigheter har varit framgångsrika i sin bekämpning av sjukdomen. I stilla vattendrag finns risk för bilharzios/snäckfeber – kolla upp den lokala situationen innan du badar på sådana platser.

Du måste vara vaccinerad mot gula febern och kunna visa upp ett vaccinationsintyg (det lilla gula häftet) för att få komma in i landet.

Det går att få tag på mediciner i landet, men du bör ändå ta med dig sådant som du vet är nödvändigt.

Bagage

Samma typ av safarikläder som för resor till Kenya och Tanzania passar bra. Se Bagage och Bagagelista för safari. På t ex finare restauranger är det lämpligt att vara något uppklädd – inte jeans eller friluftskläder, gärna kavaj eller motsvarande.

Tid

Den lokala tiden är GMT + 3 timmar, dvs 2 eller 3 timmar före svensk sommar- respektive vintertid.

Elektricitet

I regel 220 V, 50 Hz. Uttagen är trehålsuttag av brittisk typ, för fyrkantiga stift.

Tele

Landsprefixet för samtal till Uganda är +256.

Flygplatser

Entebbe International Airport (EBB/HUEN) ligger söder om Kampala.

Trafik och bilkörning

Uganda har vänstertrafik. Om du vill köra själv krävs internationellt körkort.