Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Elefanthjord i centrala Serengeti i Tanzania.

Elefanthjord i centrala Serengeti i Tanzania.

Åka på safari:

Safari i Tanzania och Kenya

Kenya och Tanzania är två djursäkra och lättbesökta safariländer, belägna vid ekvatorn i östra Afrika. Båda är utmärkta safariresmål där du finner stora savannområden och det klassiska safaridjurliv som du säkert har sett många gånger på naturdokumentärer.

Ett rikt djurliv

På en bra safari till dessa länder kan du räkna med att få se mycket djur och många djurarter, liksom att få se många av dem på nära håll. Där finns växtätare som elefanter, giraffer, zebror, flodhästar, antiloper och noshörningar. De stora afrikanska kattdjuren – lejon, gepard och leopard – ses ofta, precis som andra rovdjur, exempelvis hyena, schakal och serval.

Inte bara däggdjur

Utöver däggdjuren finns ett rikt fågelliv och en lika rik flora att upptäcka. Där finns en geologi som än i dag är stadd i förändring, en mångfacetterad lokal kultur, liksom spår tillbaka till förmänniskorna som är vårt eget ursprung och som utvecklades i den här delen av världen.
    

Gepard i Serengeti i Tanzania.Gepard i Serengeti i Tanzania.

Savann och safari

Inte bara turister besöker savannerna i Kenya och Tanzania. Också naturfilmare söker sig hit, eftersom djurlivet är rikt och lättillgängligt. Många av naturdokumentärerna som visas på TV har filmats i regionen. Du har säkert sett stora hjordar av gnuer och zebror korsa floder, kämpande mot strömmar och krokodiler. Dessa scener filmas i Serengeti National Park i Tanzania eller Masai Mara National Reserve i Kenya, i samma områden som du kan besöka som safariresenär.

De stora kattdjuren

De båda nämnda parkerna är själva sinnebilden av savann och safari, och är populära safariresmål. Här finns gott om djur, många sorters olika djur och stora hjordar. Serengeti och Masai Mara är sannolikt också de bästa områdena i Afrika för att se de tre stora afrikanska kattdjuren: lejon, leopard och gepard. Framför allt lejonen finns i stora antal (hälften av Afrikas alla lejon lever i Tanzania) och ses i regel dagligen om du djurskådar i dessa parker. De centrala delarna av Serengeti är det bästa leopardområde som vi känner till.

Migrationen – den stora vandringen

I dessa parker finns också enorma hjordar om tillsammans 1,5 miljoner gnuer och ett par hundratusen zebror. De förflyttar sig årstidsvis mellan olika betesmarker i området. Denna eviga vandring brukar kallas migrationen och är ett av skälen till att safariresenärer besöker Östafrika – detta djurskådespel finns inte att se någon annanstans i världen.
 

Gnumigration i Serengeti.Gnumigration i Serengeti.

Big five

Big five är ett samlingsnamn på fem stora däggdjur: afrikansk elefant, noshörning, afrikansk buffel, lejon och leopard. Du kan se dem alla på en bra safari i norra Tanzania eller södra/centrala Kenya.

Noshörningen är i dag ganska sällsynt. Om du vill se den bör du se till att besöka ett område där den fortfarande förekommer. De bästa parkerna att se noshörning i är Ngorongorokratern i Tanzania och Lake Nakuru National Park i Kenya.

De fyra andra big five-arterna är vanligare och kan ses i de flesta parker av någon klass. De flesta safariresor som säljs i Sverige och Skandinavien går till sådana parker. I dessa finns också många andra slags däggdjur.

Fler än 1 000 fågelarter

Fler än tusen fågelarter har observerats i Kenya och Tanzania. Fåglar kan ses också utanför nationalparkerna och reservaten, men parkerna är bra områden också för fågelskådning. Många parker har artlistor med fler än 400 arter, vissa fler än 500, t ex Tarangire i norra Tanzania. Där finns allt från solfåglar och sångare till örnar och strutsar.
 

Nationalparken Tarangire i Tanzania.Nationalparken Tarangire i Tanzania.

Tanzania och Kenya

Tanzania och Kenya är tropiska länder i östra Afrika, strax söder om respektive på ekvatorn. Kenya är ungefär 580 000 km2 stort, vilket är något större än Frankrike och drygt 100 000 km2 större än Sverige, medan Tanzania är nästan dubbelt så stort. Länderna är inte täckta av enbart savann, utan där finns också många andra naturtyper. Där finns bördiga högländer och låglänta kustskogar, spridda regnskogar, höga berg, halvöknar, kuster med öar och vita sandstränder, sötvattensjöar och sodasjöar m m. Eftersom olika arter trivs i olika slags miljöer kommer du att se hur djurlivet, fågellivet och floran växlar med naturtyperna och landskapet.

Bra parker

I texten ovan nämns några riktigt bra safariområden: Serengeti National Park och Ngorongorokratern i Tanzania samt Masai Mara National Reserve och Lake Nakuru National Park i Kenya. Andra bra parker som är värda att besöka är bl a Lake Manyara, Tarangire, Selous och Ruaha i Tanzania, och Amboseli, Samburu/Shaba och Tsavo i Kenya. Alla dessa erbjuder afrikanskt däggdjursliv och fina safariupplevelser. För safariresenärer med andra specialintressen än däggdjur, exempelvis fåglar eller entomologi, finns också många nationalparker, djurreservat, skogsreservat och naturområden som är väl värda att besöka.
 

Kilimanjaro.Kilimanjaro.

Afrikas högsta berg

I de östafrikanska safariområdena finns inte bara djur att se, utan också ett spektakulärt landskap. Den upp till 100 km breda förkastningsdalen Great Rift Valley skär rakt genom Östafrika, där två tektoniska plattor rör sig ifrån varandra och får jordskorpan att sjunka. Förkastningsdalen omges av slocknade vulkaner som reser sig högt över slättlandet omkring. Två av dessa, Kilimanjaro (5 895 m) i norra Tanzania och Mount Kenya (5 199 m) i centrala Kenya, är Afrikas två högsta berg. Båda kan bestigas av amatörer. Färdiga bestigningsresor erbjuds av olika resebolag.

Great Rift Valley

Great Rift Valley, eller Stora sprickdalen, sträcker sig 6 000 km från Syrien i norr till Moçambique i söder. Några av de bästa djurområdena i Östafrika ligger nere i förkastningsdalen, bland dem Tarangire National Park i Tanzania och Lake Nakuru National Park i Kenya. Ett vanligt naturinslag i och kring förkastningsdalen är de grunda sodasjöar som lockar till sig flamingor i tusental, tiotusental och ännu mer.
 

Flamingor i en östafrikansk sodasjö. Flamingor i en östafrikansk sodasjö.

Vulkanhögland

Ett antal vulkaner strax väster om Great Rift Valley i norra Tanzania har givit upphov till ett höglandsområde som kallas Ngorongorobergen. Här finns ett antal bergstoppar av vilka den högsta når över 3 600 m. Den mest slående naturformationen är dock Ngorongorokratern, som är en 20 km bred och drygt 600 m djup krater efter ett högt berg som en gång i tiden reste sig på platsen, men som sedermera rasade samman. Vyerna över området är slående, samtidigt som djurkoncentrationen nere på kraterns botten är högre än i någon annan park.

Strax norr om Ngorongorobergen står berget Oldoinyo Lengai, vilket på de lokala massajernas språk betyder "Guds berg". Det är en aktiv vulkan, som så sent som vintern 2008 hade utbrott.

Massajerna

Många olika stammar lever i Östafrika – cirka 40 stycken i Kenya och 120 stycken i Tanzania. Den stam som är mest känd ute i världen är helt säkert massajstammen. Massajerna var förr en fruktad krigarstam, vars medlemmar än i dag bär sina spjut med stolthet. Det är troligt att du under en safari i södra Kenya eller norra Tanzania, där de bästa safariområdena ligger, får se eller träffa massajer, som lever av boskapsskötsel i dessa trakter. På de flesta safariresor där finns möjligheter att besöka massajbyar eller att träffa massajer på andra sätt.
 

Massajer.Massajer.

De äldsta förmänniskorna

Många safariresenärer på väg till Serengeti i norra Tanzania stannar längs vägen för att besöka det lilla museet i Olduvai, som är en utgrävningsplats där många fossilfynd efter förmänniskor och förhistoriska djur har gjorts. Det mest spektakulära fyndet i området är de 3,6 miljoner år gamla fotspåren efter vår förfader Australopithecus afarensis bevarade i vulkanaska. Arten är samma som världsberömda Lucy tillhörde. Hon hittades dock i Etiopien.

En annan intressant plats av liknande slag är Koobi Fora i norra Kenya, där man också har funnit fossil efter förmänniskor. Denna fyndplats ligger dock långt från de flesta safariresenärers färdväg.

De stora sjöarna

Vissa safariresenärer, om än ganska få, söker sig västerut och bortom savannerna i Serengeti och Masai Mara för att besöka Victoriasjön. Den är världens näst största sötvattensjö och är den Nilens källa som många expeditioner sökte efter under 1800-talet. Sjön ligger på gränsen mellan norra Tanzania, sydvästra Kenya och sydöstra Uganda.

Östafrikas två andra stora sjöar, Tanganyikasjön och Malawisjön, ligger i en västlig gren av Great Rift Valley och gränsar mot Tanzania i väster respektive sydväst. Båda dessa sjöar har ett rikt fiskliv med många arter som inte finns någon annanstans och är populära bland dykare och snorklare. Tanganyikasjön är 1 400 m djup, vilket gör den till världens näst djupaste sjö. Den är också en av de äldsta.
 

Strand på östra Zanzibar.Strand på östra Zanzibar.

Kusten och Zanzibar

Många som besöker Östafrika kombinerar en safari med en badvistelse ute vid kusten mot Indiska oceanen. Vita stränder, palmer och skön vattentemperatur året om inbjuder till bad, dykning och havsfiske. Ön Zanzibar utanför Tanzanias fastland har blivit all mer populär och kan lätt kombineras med safarier i både Kenya och Tanzania. Andra kustresmål i Tanzania är ön Pemba norr om Zanzibar, som har mycket bra dykplatser, och fastlandskusten med badresmål som Pangani, Bagamoyo och Kilwa. I Kenya finns fina om än ganska hårt exploaterade strandområden på fastlandet kring Mombasa och Malindi. Ön Lamu utanför kusten längre norrut har betydligt färre besökare och en lugnare atmosfär.

Klimatet

Kenya och Tanzania har i huvudsak ett tropiskt klimat med två regnperioder och två torrperioder per år. Den mest nederbördsrika perioden är april–maj (som lokalt kallas "de långa regnen"), som inte lämpar sig värst bra för safarier, då vägar kan bli oframkomliga och då många lodger och camper stänger. Den andra regnperioden i november ("de korta regnen") är mindre nederbördsrik och fungerar som safaritid, även om de vädermässiga förutsättningarna inte är optimala.

Temperaturerna varierar med vädret, årstiden, höjden över havet m m. I grova drag ligger temperaturen i safariområdena i inlandet på 25–35+ºC mellan oktober och mars, och 5–10º lägre under resten av året. Både lägre och högre temperaturer kan dock förekomma. Vid kusten varierar temperaturen mindre och ligger oftast kring 25–30ºC.

Den lokala geografin, exempelvis berg och sjöar, kan ge avvikande klimat lokalt. Områdena kring Victoriasjön får t ex extra mycket regn.

Mer om safarisäsonger
 

Giraffhona äter från en taggig akacia.Giraffhona äter från en taggig akacia.

Välja Tanzania eller Kenya?

Djurlivet i Tanzania och Kenya är likartat och i huvudsak ganska jämbördigt. Du får se det klassiska afrikanska djurlivet med lejon, elefanter, zebror och krokodiler i båda länderna. Vi själva anser att norra Tanzania har det starkare djurlivet och mer vildmark, medan Kenya har fördelen av en lägre prisnivå.

Mer om safariresmål
 

Safarifordon på savannen i Serengeti i Tanzania.Safarifordon på savannen i Serengeti i Tanzania.

Åka på safari

Grundkonceptet för safarier i Kenya och Tanzania är naturligtvis att bege sig till vildmarksområdena för att där uppleva djuren och naturen. Färdsätten, logiformerna och djurskådningssätten varierar dock. Resebolagen erbjuder många olika safariresor och det går också att skräddarsy safarier.

Besöka Tanzania och Kenya

Kenya har 1 500 000–2 000 000 besökare per år, Tanzania hälften så många. Många av dessa besökare kommer för att åka på safari, vilket också är kärnan i den östafrikanska turistindustrin. De lokala kenyanska och tanzaniska reseföretagen är vana vid safariresenärer och kan tillmötesgå önskemål från såväl lyxresenärer som budgetresenärer.

Detta gör det tämligen lätt att besöka Kenya och Tanzania. Om du reser på en paketresa blir du mött på flygplatsen vid ankomsten, medan alla lokalarrangemang, transporter, aktiviteter m m sköts åt dig. Det enda du själv behöver tänka på är att avnjuta resan.

Om du reser på helt egen hand krävs det naturligtvis mer av dig. Det är ett spännande och roligt sätt att resa, men inte det bästa eller billigaste sättet om du vill se så mycket djur som möjligt – då är det bättre att låta en lokal safariarrangör stå för safaridelen av resan. Av säkerhetsskäl är det lämpligt att besöka nationalparker och andra djurområden tillsammans med en kunnig guide, åtminstone tills du har fått erfarenhet av möten med elefanter, lejon och andra djur som kan vara farliga. Det kan också hända att du inte tillåts besöka vissa parker (exempelvis Ngorongorokratern i Tanzania) om du inte åtföljs av en officiell guide.
 

Lejonhona med en unge.Lejonhona med en unge.

Boka en safari

Resebolagen säljer många olika safariresor till Östafrika. De vanligaste resorna är 5–7 dagar långa, går till tre eller fyra olika parker och inkluderar i stort sett allt som behövs, exempelvis mat, logi, fordon med chaufför, parkentréavgifter och alla lokala transporter. Vissa resor leds av en engelskspråkig kenyansk eller tanzanisk guidechaufför, medan andra leds av en svensk eller skandinavisk reseledare eller safariguide.

Vissa resebolag har specialiserat sig på Östafrika och kan erbjuda resor som skräddarsys för dig. Det går också att boka skräddarsydda resor direkt hos safariarrangörer i Kenya och Tanzania.

Mer om guider
Mer om lokalarrangörer

Språk på safarin

Om du förstår och pratar lite engelska klarar du situationerna som kan dyka upp under resan. Personalen på flygplatser, hotell, lodger och lokala safariföretag talar engelska, som tillsammans med swahili är myndighetsspråk i båda länderna. Om du planerar att resa på egen hand och kanske besöka platser bortom de större turiststråken kan du få stor nytta av en swahiliparlör.

Vissa gruppresor har en svensk eller skandinavisk reseledare eller safariguide. På en sådan resa klarar du dig utan mycket språkkunskaper alls. Var dock medveten om att reseledaren/safariguiden alternerar mellan gruppens safarifordon. Om du reser med en större grupp kommer han eller hon att tillbringa en mindre del av resan i ditt fordon. Under resterande del sköts guidningen på engelska av den lokale guidechauffören som kör fordonet.

Mer om språk
 

Vy över Loboområdet i norra Serengeti i Tanzania.Vy över Loboområdet i norra Serengeti i Tanzania.

Parkerna

Det mesta av djurlivet finns i och den mesta safariturismen sker i olika parker (nationalparker och viltreservat), som varierar i storlek från ett par km2 till drygt 50 000 km2, det senare motsvarande Jämtlands län i storlek. Generellt sett är de tanzaniska parkerna större än de kenyanska, medan det finns fler parker i Kenya.

De flesta safarier går till ett par olika parker och har en eller ett par övernattningar i varje. Det förekommer dock också safarier med bara en park på programmet. Då rör det sig i regel om de bästa parkerna, till exempel Serengeti National Park i Tanzania eller Masai Mara National Reserve i Kenya. Resebolagens safariresor besöker i regel de bättre parkerna, där du kan räkna med att se mycket djur.

Parker i Tanzania
Parker i Kenya
 

Karta över södra Kenya och norra Tanzania. Kilimanjaro International Airport (JRO/HTKJ)Moi International Airport (MBA/HKMO) Serengeti NPNgorongoro CALake EyasiLake Manyara NPTarangire NPLake NatronArusha NPKilimanjaro NPMkomazi NPTsavo West NPTsavo East NPChyulu Hills NPNgai Ndethya NRTaita Hills GSSouth Kitui NRAmboseli NRMasai Mara NRNairobi NPLake NaivashaLake Nakuru NPAberdare NPMount Kenya NPLake Bogoria NRLake BaringoMeru NPMwingi NRKora NPRahole NRBisanadi NRSamburu NRBuffalo Springs NRShaba NRVictoriasjön (Kenya)Victoriasjön (Tanzania)Lake MagadiJomo Kenyatta International Airport (NBO/HKJK)
De mest populära parkerna i norra Tanzania och södra Kenya.

Safari i bil

De flesta safarier är bilburna. På en sådan reser du till och mellan parkerna i ett safarifordon som körs av en lokal safarichaufför. Väl på plats i parkerna görs all eller den mesta av djurskådningen i samma fordon.

Det går att hyra ett safarifordon för att själv stå för bilkörningen, även om denna resform inte uppmuntras av safariindustrin. Det blir heller inte billigare och du bör räkna med att se färre djur, eftersom du inte har hjälp av en erfaren guidechaufför eller guide för att hitta dem.

Mer om safari i bil
Mer om safarifordon
Mer om guider

Safari med flyg

På en flygburen safari reser du till och mellan parkerna i safariflygplan, som är mindre och lättare flygplan som kan landa ute på bushflygfälten. Djurskådningen i parkerna görs dock inte med flyg, utan i fordon eller till fots.

Resebolagens flygsafariprogram brukar gå till en enda park, vanligen Masai Mara i Kenya eller Serengeti i Tanzania. Om du låter skräddarsy en safari kan du flyga till fler parker. Det går reguljärt safariflyg till de bästa och mest välbesökta parkerna, men genom att chartra ett flygplan kan du även ta dig till andra parker så länge där bara finns flygfält.

Mer om safari med flyg

Safari till fots

En safari till fots innebär inte att du vandrar till parkerna, utan att vandrar i dem och djurskådar till fots. På en regelrätt vandringssafari kan du tillbringa ett antal dagar till fots ute i bushen, men det finns också resor där djurskådning i bil och till fots varvas. Då rör det sig i regel om vandringspass på mellan ett par timmar och en dag.

Mer om safari till fots

Specialsafarier

Fotografer, fågelskådare, botaniker och andra resenärer med specialintressen kan tänkas vilja tillbringa tiden i Östafrika på ett annat sätt än generella safariresenärer. Den typen av resa, som ger gott om utrymme för specialintresset i fråga, behöver i regel skräddarsys. Vissa resor med inriktning på fågelskådning och golf förekommer dock.

Mer om djurskådning
Mer om andra aktiviteter
 

Tältcamp i bushen.Tältcamp i bushen.

Logi på lodger och tältcamper

De vanligaste logiformerna för safariresenärer ute i bushen är lodger och tältcamper. De finns i en mängd former, från små tältcamper med ett par tält till hotellkomplexlodger med swimmingpool, barer, restauranger och hundra eller fler rum. Standarden varierar från enkel till mycket lyxig.

Huvudskillnaden mellan en lodge och en tältcamp är att du på den förra bor i ett rum eller en bungalow, medan du på den senare bor i ett tält. Tälten är av modell större och brukar motsvara ett dubbelrum med eget badrum. (Du ska alltså inte förväxla tältcamper med camping, som är en enklare logiform som beskrivs längre ned på den här sidan.) Det förekommer dock också hybrider, exempelvis rum som har två murade väggar och två väggar av tältduk eller myggnät, eller lodger/camper som har både bungalower och tält.

Alla lodger och tältcamper har någon form av matservering, som kan ha olika form: klassisk restaurang, mässtält, matsal, uteservering osv. Måltiderna (frukost, lunch och middag) ingår så gott som alltid, eftersom det inte finns några alternativa matställen där ute i bushen.

Många lodger och camper har också andra funktioner/konstruktioner, t ex bar, souvenirbutik, observationsplats där du kan spana efter djur i naturen runt omkring, bibliotek och/eller swimmingpool.

Mobila camper

Mobila camper är en form av tältcamper som tack vare sin lättviktskaraktär och avsaknad av permanentbyggda strukturer kan flyttas mellan olika platser. Komforten är bättre än på camping (se nedan). Mobila camper har sängar, dusch och toalett samt personal som sköter kök och campsysslor. De brukar förläggas i bättre lägen, liksom mer avskilt och vildmarksmässigt, än logiplatserna som används på campingsafarier.

Semimobila eller halvmobila camper är mobila camper som står säsongsvis på en och samma plats, och flyttas bara ett par gånger om året.

Campingsafari

På campingsafarier bor du enklare än på lodger, tältcamper och mobila camper. Du sover i sovsäck på liggunderlag i små tält. Hygienfaciliteterna på campingplatserna är i regel enkla (torrtoalett och kallvatten, alternativt inget vatten alls), liksom mathållningen.

Camping framhålls ibland som det mest naturnära logiformen, men det finns ingen sådan direkt koppling. Naturnärheten beror på de faktiska förläggningsplatserna. Researrangörerna i Östafrika och utomlands (inklusive i Sverige) ser i regel campingsafarier som budgetresor, vilket avspeglas i läget, avkildheten och klassen på campingplatserna som används.

Camping kan vara den enda logiform som står till buds i avlägsna områden där det saknas infrastruktur för turism.

Du bör inte överväga camping om du ska resa under en regnperiod. Du riskerar att få gå blöt, lerig och kall under hela safarin.

Mer om lodger och camper
Mer om mat och dryck
Lodger i Tanzania
Lodger i Kenya
 

Lake Manyara National Park ligger mellan förkastningsbranten och sjön.Bekvämt på mobil bushcamp. Dukat lunchbord och i bakgrunden solceller för
batteriladdning, kyl & frys m m.

Djur och djurskådning

Lodgen eller campen är din bas i parkerna. Därifrån beger du dig ut i bushen på djurskådningsturer som varar från ett par timmar till hela dagar och som syftar till att hitta och titta på djur. Bilburna djurskådningsturer (som på engelska kallas "game drives") är huvudaktiviteten på de flesta safarier och är det mest effektiva sättet att hitta djur.

Djurskådningen görs i samma safarifordon som du reste till parken i. De flesta safarifordon har någon form av takluckor som medger att du står upp i fordonet för att kunna se bättre. Om du anlände med safariflyg görs djurskådningsturerna i ett fordon och med en guide som tillhandahålls av lodgen eller campen som du bor på. Vissa lodger och camper har öppna fordon för detta ändamål.

Bushvandringar och djurskådning från båt förekommer också i vissa parker. Ballongsafarier, dvs turer i varmluftsballong över djurområden, görs i bland annat Serengeti och Masai Mara.

Mer om djurskådning
Mer om safari till fots
 

Leopard på en gren i ett dött träd.Leopard i ett dött träd.

Vilka djur får du se?

De flesta av huvudparkerna är djurmässigt tillräckligt bra för att besökas när som helst på året. Det går inte att förutsäga exakt vilka djurarter som du kommer att se, men många arter är i stort sett omöjliga att undgå, då de finns i goda antal i de flesta parker. Safariresorna som säljs av resebolagen går också i regel till några olika huvudparker, vilket innebär att du sammantaget har goda chanser att se mycket djur.

Giraffer, olika slags antiloper, babianer och vårtsvin är djurarter som det finns gott om och som finns på många håll. Andra arter som finns i många parker, om än i färre antal, är t ex lejon och elefanter, som är såpass vanliga att du bör se dem. Vi har t ex inte varit med om eller hört talas om någon vettigt arrangerad safari i Kenya eller Tanzania där deltagarna inte har sett lejon. I bra kattdjursområden som Serengeti, Masai Mara och Ngorongorokratern är det normalt att se lejon dagligen.

Andra djurarter finns inte i alla parker. Dit hör bland annat populära arter som noshörning, krokodil och gepard. Bäst chans att se noshörning finns i Ngorongorokratern i Tanzania och i Lake Nakuru National Park i Kenya. I Kenya finns också noshörning i vissa av de privata reservaten på Laikipiaplatån. Bra gepardparker är Serengeti och Ngorongorokratern i Tanzania och Masai Mara i Kenya. Krokodil kan ses i Serengeti i Tanzania och i Masai Mara, Samburu/Shaba och Tsavo i Kenya.
 

Elefanttjurar i Ngorongorokratern i Tanzania.Elefanttjurar i Ngorongorokratern i Tanzania.

På en vanlig sex- eller sjudagarssafari till ett par bra parker kan du få se 30–40 däggdjursarter i storlekar från jordekorrar och fyrakilos dik-dikantiloper till sextonselefanter. Big five-arterna (afrikansk elefant, noshörning, afrikansk buffel, lejon och leopard) ses tämligen ofta (vi själva ser alla fem oftare i norra Tanzania än i Kenya), liksom också gepard, elandantilop och andra arter som inte är så mångtaliga.

Djuren kommer inte fram för att visa upp sig för dig, utan måste hittas ute i bushen. Det kräver en bra guide, visst tålamod och ibland också lite tur.

Utan mycket möda kan du se ett hundratal fågelarter, och än fler om du fågelskådar aktivt. Bland reptilerna ses krokodiler, varaner och agamödlor tämligen ofta, medan du kan behöva söka på allvar för att hitta exempelvis kameleonter och ormar. Fjärilar, andra insekter och grodor förekommer i stora antal under regnperioderna. Du som är intresserad av floran har mycket att se och utforska under i stort sett hela safarin.

Mer om däggdjur
Mer om fåglar
Mer om reptiler
Mer om savanner och skogar
 

Soluppgång på savannen.Soluppgång på savannen.

Vart ska du åka? När ska du åka?

Ingen enskild park i Östafrika är den bästa i alla lägen. Djurmängderna och djurens vistelseområden i en park kan variera beroende på när du besöker den, vilket påverkar dina möjligheter att se dem. Vistelseområdena (liksom djurvandringar ut ur och mellan parker) påverkas av tiden på året, nederbörden, tillgången på mat och ytvatten att dricka m m.

Många parker har en bästa tid på året, men den sammanfaller inte nödvändigtvis med andra parkers. Det innebär att det inte finns en generell bästa tid att åka på safari i Östafrika. I stort sett kan du åka när det passar dig. De flesta safariresor besöker ett par olika parker, och djurskådningen i dessa är bra nog också när den inte är som bäst. Sammantaget får du ändå se mycket djur.

Den årstid som du bör undvika, om du inte har särskilda skäl att åka då, är regnperioden från april till maj.

För att se de stora vandrande gnu- och zebrahjordarna kan du besöka Serengeti i Tanzania i december–mars eller i juni, alternativt Masai Mara i Kenya i augusti–oktober. Dessa parker har ett bra övrigt djurliv året om, inte minst i fråga om rovdjur. Det är därför inte fel att besöka dem när som helst under året.

Tarangire i Tanzania är en av de bästa parkerna att se elefanter i. Den bästa tiden är augusti–oktober, som är den senare delen av en torrperiod då många djur, inklusive elefanterna, gärna uppehåller sig kring Tarangirefloden. Senare under säsongen sprider sig djuren över större områden och ses inte i lika stora antal.

För att ha bra chanser att se big five i Tanzania bör du kombinera Serengeti och Ngorongorokratern. Elefanter, bufflar och lejon ses ofta i båda, medan leoparder ses oftare i Serengeti och noshörningar oftare i Ngorongoro.

För att ha bra chanser att se big five i Kenya kan du kombinera Masai Mara och Lake Nakuru. Bufflar, lejon och leoparder kan ses i båda, medan elefanter kan ses i Masai Mara (de finns inte alls i Lake Nakuru) och noshörningar ses oftare i Lake Nakuru.

Mer om safarisäsonger
Mer om safariresmål 

 

Tanzanias läge på kartan.
 

Safariresor

Resebolag i Sverige och i den övriga världen säljer lättresta safariresor till Tanzania och Kenya i Östafrika. Sådana safarier kan i regel kombineras med andra aktiviteter i regionen, exempelvis sol och bad på ön Zanzibar, Kenyas kust eller Seychellerna, eller bestigningar av Afrikas högsta berg, Kilimanjaro och Mount Kenya.

Vid sidan om de färdiga resepaket som säljs är det inte svårt att skräddarsy en resa så att den passar dina önskemål, dina förväntningar och din resebudget.

"Mycket bättre än förväntat"

I arbetet som safariguider träffar vi och pratar vi med många safariresenärer. Deras vanligaste sammanfattning av safariupplevelserna i Östafrika är:
– Det var mycket bättre än jag hade förväntat mig.

Kan du åka på safari?

Du behöver inga förkunskaper eller färdigheter för att åka på safari i Tanzania eller Kenya. Du behöver ett pass samt ett visum som du kan få på en ambassad i Sverige, på flygplatsen när du anländer till Östafrika eller online. Du behöver ingen specialutrustning (men en kikare är mycket användbar). Det är bara att packa kläder och åka. Du kan växla till dig den lokala valutan efter ankomsten.

Vägarna

Vissa vägar till och inne i parkerna är mycket dåliga och dammiga. Var beredd på en skakig resa. Dagstemperaturerna kan överstiga 30ºC. I låglänta områden kan den nå uppåt 40ºC när det är som allra varmast. (Nätterna i många parker är dock ganska svala till följd av viss höjd över havet.)

Barn

Barn i alla åldrar kan åka så länge de tål klimatet och resorna (vissa safariprogram har respass om fem–sex timmar i sträck). Vissa lodger där djurskådningen görs från själva lodgen har en lägre åldersgräns (vanligen 7 år) för att hålla ljudnivån låg så att djuren inte skräms iväg. Vissa specialaktiviteter, exempelvis bushvandringar i djurområden, kan också ha en åldersgräns.

Resenärer i rullstol

Tämligen få lodger och tältcamper är anpassade för rullstolsburna gäster, men finns. På många logiställen används trappor och nivåskillnader för att skapa en attraktiv design. Hissar finns i huvudsak bara på bättre hotell i de större städerna. De safarifordon som i regel används har extra höga insteg och begränsat bagageutrymme.

Om du måste ha el hela tiden

Om din hälsa eller ditt välbefinnande är beroende av eldriven utrustning bör du vara medveten om att många lodger och camper får sin el från generatorer som stängs av nattetid. De lokala elnäten är också mindre tillförlitliga än vårt svenska – elavbrott är inte ovanliga. Elransonering (vilket innebär att elen stängs av i nätet under vissa delar av dagen) har förekommit i regionen under senare år.

El för t ex laddning av batterier finns på alla lodger, camper och hotell.

Vem kan åka på safari?
Mer om visum och pass
Mer om valuta och reskassa
Mer om bagage 

Är safarier farliga?

Kenya och Tanzania är lättbesökta länder som mätta med afrikanska mått är tämligen säkra för turister och stabila. Brottsligheten i storstäder som Nairobi och Dar es Salaam kräver dock försiktighet från resenärerna.

Safarier av den typ som erbjuds av resebolagen är i sig inte farliga. Äventyrligheterna begränsas till färder i lera, damm och tropisk hetta, till nätter med hyenor och lejon i bushen utanför tältduken, och till närkontakt med vilda och potentiellt farliga djur. Du möter dock djuren i skydd av ett safarifordon eller, till fots, under eskort av en beväpnad guide eller parkvakt.

Skador ovanliga

Mycket få safariresenärer blir skadade av djur. De som blir det har i regel inte följt de säkerhetsanvisningar som givits av guider eller parkvakter, eller har inte förstått att djuren är vilda. Möten med ormar är ovanliga – de flesta safariresenärer ser inga ormar alls. Inga djurrelaterade skador har förekommit i grupperna som vi själva har rest med eller guidat. (Vår erfarenhet är att den vanligaste safariskadan är att man snubblar och gör sig illa.)

Det farligaste djuret

Det farligaste djuret är förmodligen myggan, som kan sprida malaria, en blodparasitsjukdom som kan bli livshotande om den inte behandlas. Magbesvär är inte ovanliga bland resenärerna, så du bör vara uppmärksam på vad du äter och dricker. De flesta magbesvär är dock tämligen lätta. För att undvika risken för malaria och andra sjukdomar bör du kontakta en vaccinationscentral eller -läkare i god tid innan resan.

Mer om säkerhet
Mer om hälsa
Mer om vaccinationer

 

Zebror i Serengeti.