Safari i Kenya och Tanzania – savannen.com

Safari Patrol
www.savannen.com
info@safaripatrol.se

Böcker om djuren och naturen på safari.

Böcker om djuren och naturen på safari.

Planera safari:

Djurböcker och naturböcker

Det finns många bra böcker på engelska om djuren och naturen i Kenya och Tanzania. Vissa är artidentifieringsböcker, medan andra behandlar djurlivet och naturen i bredare drag.

Utbudet av bra böcker på svenska är ganska litet. Du hittar några sådana i högerspalten.

Bästa böckerna för artidentifiering i fält

Om du vill ha med dig bra böcker för artidentifiering på safarin rekommenderar Safari Patrol följande:

· Däggdjur: The Kingdon pocket guide to African mammals
· Fåglar: Field guide to the birds of East Africa
· Reptiler m m: Pocket guide to the reptiles and amphibians of East Africa

Både däggdjurs- och reptilboken är komprimerade versioner av större och mer omfattande verk, som dock är stora och tunga och passar bättre på skrivbordet än i handbagaget på en safari.

Behöver du djurböcker?

Du behöver inga egna djurböcker eller liknande på safarin. Köp sådana bara om du brukar gilla att bläddra och läsa när du är ute i naturen. Guiderna har i regel djur- och naturböcker som du kan låna.

Däggdjur

The Kingdon pocket guide to African mammals

(Jonathan Kingdon, 2004)
 
Denna artbestämningsbok är en komprimerad version i pocketformat av (och tar upp och illustrerar samma arter som) The Kingdon field guide to African mammals (se nedan). 270 sidor.

The Kingdon pocket guide ... har ett behändigt, mindre format, ett lägre pris samt ett upplägg som gör boken smidigare som bra artbestämningsbok ute i fält. Boken rekommenderas för normalresenärer som vill ha en heltäckande bok om däggdjur.

The Kingdon pocket guide to African mammals

The Kingdon field guide ... nedan är större och tyngre, har ett mer utförligt faktainnehåll och är inte lika lätt att hitta och jämföra arter i. Den större boken rekommenderas främst för safariresenärer med ett mer djupgående intresse för djur och för att förkovra sig.

På engelska.

ISBN 0-7136-6981-0

 

 

The Kingdon field guide to African mammals

(Jonathan Kingdon, 1997)
 
Artbestämningsbok. En bra och modern däggdjursbok om Afrika. 465 sidor. Tar upp 1 150 arter, beskriver 460 arter eller grupper av arter mer ingående. Kartor, detalj- och jämförelseillustrationer. Vältecknade illustrationer. Boken omfattar arterna på Afrikas fastland, dvs inte det speciella djurlivet på t ex Madagaskar.

Denna bok betraktas av många som den afrikanska faunans däggdjursbibel.

På engelska.

ISBN 0-12-408355-2

 

The Kingdon field guide to African mammals

Fåglar

Field guide to the birds of East Africa

(Stevenson, Fanshawe, 2001)

Heltäckande artbestämningsbok om Kenya, Tanzania, Uganda, Burundi och Rwanda med nästan 1 400 arter. 600 sidor. Välillustrerad och lättanvänd. Den har fått översvallande recensioner och har en mer logisk uppbyggnad än Birds of Kenya & northern Tanzania nedan. Somliga illustrationer i boken är dock inte tillräckligt bra.

För riktigt tung fågelskådning rekommenderas du denna bok tillsammans med Birds of Kenya & northern Tanzania. För övrig fågelskådning rekommenderas du endera, med fördel Field guide to the birds of East Africa, som är den nyare, den mest uppdaterade och den mest lättanvända.

På engelska.

ISBN 0-856-61079-8

 

Field guide to the birds of East Africa

Birds of Kenya & northern Tanzania

(Zimmerman, Turner, Pearson, Willis & Pratt, 1996/1999)
 
Heltäckande (fler än 1 100 fågelarter) artbestämningsbok om Kenya och norra Tanzania. Originalutgåvan är på 740 sidor (25x18 cm), den nyare och något mindre pocketutgåvan på 580 sidor (21x13 cm), med samma arttäckning. Jämförelsesidor med tecknade illustrationer av sittande fåglar, många arter även i flykten, plus en hel del detaljillustrationer. Utbredningskartor. Boken är ganska stor och tung, men den har tåligt papper som passar för fältbruk.

På engelska.

ISBN 1-875091-11-4

 

Birds of Kenya & northern Tanzania

Photographic guide to birds of prey
of Southern, Central and East Africa

(David Allan, New Holland)
 
Bra artbestämningsbok om afrikanska rovfåglar. Boken tar upp så gott som alla arter, som var och en illustreras som både adult och juvenil samt i flykten. Illustrerad med fotografier och teckningar. Den här boken är ett fint komplement till de två ovanstående och mer omfattande böckerna, vars rovfågelillustrationer inte alltid räcker till för säker identifiering.

På engelska.

ISBN 1-85-368903-3

 

Photographic guide to birds of prey of southern, central and east Africa

Collins Field Guide: Birds of East Africa

(HarperCollins, 1995)
 
Artbestämningsbok. Den tar upp ett mycket stort antal fåglar. Boken består i huvudsak av omfattande jämförelseillustrationer (tecknade) och utbredningskartor. Men Birds of Kenya & northern Tanzania och Field guide to the birds of East Africa ovan är bättre.

På engelska.

ISBN 0-00-219937-8

 

 

Beautiful birds of Kenya

(John Karmali, Text Book Centre, 1993)
 
En bok om 130 sidor som tar upp omkring 100 av fågelarterna i Kenya. Utrymmet är jämnt fördelat mellan fotografier och text som beskriver fåglarna och miljöerna som de lever i. Bokens förord poängterar att den inte är en artbestämningsbok, utan har syftet att visa upp de vanligaste och mest praktfulla arterna.

På engelska.

ISBN 1 874041 31 8

 

Beautiful Birds of Kenya.

Birds of Kenya

(Dave Richards)
 
En bildskön och ganska lätt fågelbok om de vanligaste fåglarna och de mest besökta/tillgängliga fågellokalerna i Kenya. Stora, snygga bilder åtföljda av introduktionstext.

På engelska.

ISBN 0-241-12867-6

 

Reptiler och amfibier

A field guide to the reptiles of East Africa

(Spawls, Howell, Drewes & Ashe, Academic Press, 2001)
 
Den första stora och heltäckande boken om reptilerna i östra Afrika. 750 sidor – en stor och tung inbunden bok. Illustrationer av ett stort antal arter. Utbredningskartor. Info om de olika reptilgrupperna, liksom om bl a ormbett och första hjälpen.

Den här boken är lite väl faktatung och inte minst fysiskt tung för en normal safariresenär. På en vanlig safari kan du inte räkna med att se så många reptiler, så behovet av boken är normalt sett inte stort. Om du ändå vill ha en reptilbok med dig kan du titta på pocketversionen nedan. Men för dig som är intresserad av reptiler och vill ha heltäckande information och kött på benen: köp den här boken.

På engelska.

ISBN 0-7136-6817-2

 

A field guide to the Reptiles of East Africa.

Pocket guide to the reptiles and amphibians of East Africa

(Spawls, Howell & Drewes, A&C Black Publishers, 2006)
 
En komprimerad version av A field guide to the Reptiles of East Africa ovan, kompletterad med amfibier. Den här boken har ett betydligt mer fältmässigt format än ovanstående, och är tänkt just som en artbestämningsbok ute i bushen. Den omfattar de 200 vanligaste reptilerna och de 80 vanligaste amfibierna i Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda och Burundi, illustrerade med 350 färgfotografier.

På engelska.

ISBN 0-7136-7425-3

 

Pocket guide to the Reptiles and Amphibians of East Africa.

Allround – djur och natur

Collins guide to African wildlife

(HarperCollins, 1996)
 
Artbestämningsbok om däggdjur, fåglar och i någon mån reptiler. En ca 1 000 sidor tjock bok (dock i ett format som går ned i en jeansficka) som tar upp omkring 850 djurarter, av vilka drygt 500 är avbildade med fotografier. 60 % är fåglar, resten däggdjur och reptiler. Boken omfattar arter i hela Afrika inklusive Madagaskar, inte bara östra Afrika. Utöver djuren går boken igenom en mängd afrikanska naturtyper. Därtill används 100 sidor till att gå igenom naturen i vart och ett av de afrikanska länderna.

En bra allroundbok om djurlivet för den som är allmänt djurintresserad. Boken täcker troligen in alla däggdjur som du kommer att se under safarin, plus de flesta av fåglarna (om du inte är fågelskådare och aktivt letar arter).

På engelska.

ISBN 0 00 220066 X

 

 

East African wildlife

(Insight Guide, 1997)
 
Den här kan inte klassas som en ren djurbok, utan är snarare en naturbok om Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda och Etiopien. Där finns t ex beskrivningar av flora och fauna samt av ett antal av parkerna i den här delen av Afrika.

En del i boken tar upp de vanligaste djuren utan att gå för djupt. Den håller nog inte så länge som artbestämningsbok under resan, eftersom den avbildar och tar upp för få arter. Den täcker däggdjuren hyggligt, fåglarna bara flyktigt och reptilerna någonstans däremellan.
Däremot är den en rätt mysig bok att läsa som uppvärmning innan resan. Layouten är snygg och lockar till läsning. 300 sidor.

ISBN 9-62-421276-7

 

 

A field guide to the tracks & signs
of Southern and East African wildlife

(Chris & Tilde Stuart, 1994)
 
En bok om hur du identifierar olika typer och arter av afrikanska djur utifrån spåren de lämnar efter sig, t ex i form av fotspår, spillning, ägg, bon, hålor, fjädrar och skelettdelar. Du kan till och med se på ett kadaver vilken typ av rovdjur som fällde det och om t ex schakaler och gamar därefter varit på plats ätit av resterna.

På engelska.

ISBN 1-86812-764-8

 

A field guide to the tracks & signs of Southern and East African Wildlife.

Flora

Field guide to common trees & shrubs
of East Africa

(Najma Dharani, Struik Publishers, 2002)
 
En artbestämningsbok som tar upp drygt 330 träd och buskar i östra Afrika. 320 sidor, rikligt illustrerade med färgfotografier. Här beskrivs också vad respektive träd/buske används till lokalt, inklusive inom traditionell naturmedicin.

ISBN 1-86872-640-1

 

Field guide to common Trees & Shrubs of East Africa.

Field guide to acacias of East Africa

(Najma Dharani, Struik Publishers, 2006)
 
Boken beskriver det dryga 60-tal arter av akacia som förekommer i Tanzania, Kenya och Uganda. Rikligt illustrerad med fotografier och utbredningskartor, liksom årstidstabeller för blomning, frukter och lövfällning.

På engelska.

ISBN 1-77007174-1

 

Field guide to Acacias of East Africa.

 

Böcker på svenska

   

Safari Afrika

På svenska
(P-O Johansson & Monica Johansson, Angalia, 2016)
 
En 180 sidor tjock svensk bok, som är en vägledning in i det afrikanska djurlivet. Hela safariafrika täcks in, dvs både östra och södra Afrika.

Bland de 255 djurarter som beskrivs ligger tonvikten på däggdjuren, med mest utrymme vikt åt de klassiska safaridjuren, men även de mest sevärda kräldjuren och fåglarna beskrivs.

Boken är lättillgänglig, informationsrik och rikt illustrerad, men har inte karaktär av en artbestämningsbok, utan är snarare en bok du läser på kvällarna under safarin för att få veta mer om djuren som du har sett under dagen och om besläktade djur. Alternativt kan du ha gott utbyte av den för att bekanta dig med djurlivet inför en safari.

ISBN 978-91-633-0130-8

Om du inte hittar boken i bokhandeln kan du beställa den direkt hos utgivaren:
www.safaribok.se/sida/bestall

 

Safari i Östafrika.

Savannliv

På svenska
(Staffan Ulfstrand, Carlssons Bokförlag, 1999)
 
Denna bok skulle enkelt kunna beskrivas som Allt om savannen. På 375 sidor beskrives savannens djurliv, ekolog och växtliv, och landar i ett spännande kapitel om människans utveckling i denna savannmiljö. Fakta blandas med naturbeskrivningar och reseupplevelser, presenterade med en lekfull stil. Mycket intressant läsning för dig som vill få en djupare inblick i savannbiotopen.

ISBN 91-7203-888-8

 

Savannliv.

Afrikas däggdjur

På svenska

(Kai Curry-Lindahl, Norstedts, 1984)

Ett äldre verk, förvisso med artindelning och djurnamn som i många fall är föråldrade, men boken finns att låna på en del bibliotek.

En månghundrasidig artbestämningsbok om däggdjur med rätt tydliga tecknade illustrationer. Boken tar upp ett mycket stort antal däggdjur, om än alla arter eller raser som beskrivs inte visas på bild. Mycket faktainnehåll. Djurnamnen anges på svenska, engelska, latin, franska och swahili.

ISBN 91-1-834122-5